Arviointi- ja kriisiyksikkö Esko Lahti rakennus
Kuvagalleria

Esperi Arviointi- ja kriisiyksikkö Esko

Esperi Arviointi- ja kriisiyksikkö Esko on 5-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö Lahden Ahtialassa. Arviointi- ja kriisiyksikkö Esko tarjoaa 10-18 –vuotiaille avohuollon tukitoimin sijoitetuille, kiireellisesti sijoitetuille ja huostaanotetuille lapsille turvallisen kasvuympäristön.

Esperi Arviointi- ja kriisiyksikkö Eskon asiakkaaksi voi tulla lapsen ja perheen kokonaistilanteen arviointia ja kartoitusta varten tai nuorisopsykiatrian jakson jälkeen siirtymävaiheessa. Kohderyhmänä ovat 10-18 -vuotiaat lapset, joilla on psyykkisiä tai koulunkäyntiin liittyviä haasteita tai he ovat syrjäytymisvaarassa. Tutkimus- ja arviointijakson jälkeen lapsi- ja perhe voi jäädä kuntouttavalle jaksolle, jonka sisältö ja tavoitteet ovat yksilöllisiä.

Osaava henkilöstö

Henkilökunta koostuu osaavista työntekijöistä, joilla on pitkä kokemus lastensuojelutyöstä. Työryhmäämme kuuluu psykiatrian erikoissairaanhoitaja, sosionomeja, sairaanhoitaja, lähihoitaja sekä yhteisöpedagogi.

Arviointityöskentelyssä käytettävät menetelmät ovat kartoitustyöskentely, perhetyö sekä kuntouttava toiminta. Arviointijaksoon sisältyy lääkärintarkastus sekä tarvittaessa psykologin tutkimukset ja psykiatrin tapaaminen sekä hoitokontaktin ja lääkityksen käynnistys. Perhetyössä toteutamme preventiivisiä työmenetelmiä (THL:n Toimiva lapsi ja perhe). Vanhemmat liitetään aina mukaan työskentelyyn nuoren kanssa.

Viihtyisä ympäristö

Yksikkö sijaitsee rauhallisella omakotitaloalueella hyvien kulkuyhteyksien varrella. Bussipysäkille on matkaa vain noin 500m. Läheltä löytyvät lisäksi mukavat ulkoilualueet, koulu, päiväkoti ja terveyskeskus.