Esperi Lasten ja perheiden palvelut
Kuvagalleria

Esperi Avopalvelut Kainuu

Avopalvelut

Kodin kuulumisia

Esperin avopalveluiden Kajaanin yksikkö tuottaa laadukkaita lastensuojelu- ja aikuispalveluita kainuulaisille asiakkaille. Avohuollon palveluja ovat ammatillinen tukihenkilötoiminta lastensuojelun asiakkaille ja aikuissosiaalityön kautta tuleville asiakkaille, lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö sekä lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö.

Monipuoliset palvelumme

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua tukea nuoren tai aikuisen elämän ja arjen hallintaan erilaisissa haastavissa tilanteissa. 

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäisessä lasten-/kodinhoitoavun tarpeessa oleville lapsiperheille suunnattua palvelua.

Perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa keskustelemalla, ohjaamalla ja mallintamalla sekä yhdessä tekemällä.

Tehostettu perhetyö on asiakkaan vapaaehtoisuuteen perustuva avohuollon tukitoimi, jota järjestetään lastensuojelulain 7 luvun 36 §:n perusteella 0-18 -vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Joissain tilanteissa palvelua voidaan tarjota lyhyen siirtymäkauden ajan myös yli 18-vuotiaille sosiaalihuoltolain 16 §:n perusteella.

Palveluihimme kuuluvat lisäksi tapaamispaikkatoiminta, tuetut- ja valvotut tapaamiset perheille. Tapaamispaikkatoiminnalla tuetaan lapsen ja erossa asuvan vanhemman ihmissuhdetta ja varmistetaan, että lapsen etu tapaamistilanteissa toteutuu. Tuettuja ja valvottuja tapaamisia järjestetään. 

Toimintaamme ohjaavat periaatteet

Avohuollon palvelut ovat ammatillisesti ohjattua ja Esperin yhteisiin laatukriteereihin perustuvaa tavoitteellista toimintaa, jonka toimintaperiaatteita ovat suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja avoin yhteistyö asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa.

Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaan kotiympäristössä sekä verkostoissa. Tuki perustuu aina yksilökohtaiseen asiakassuunnitelmaan, joka laaditaan yhteistyössä asiakkaan/perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Arvojamme ovat lämminhenkisyys, luottamus, avoimuus, asiakas- ja perhekeskeisyys sekä tuloksellisuus.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinulle yhdessä sinun/perheesi tarpeisiin sopiva palvelu tai palvelupaketti!