Esittely

Toteutamme sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä sekä lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä ja perhekuntoutusta asiakasperheen kotiin. Lapsille ja nuorille tarjoamme ammatillista tukihenkilötoimintaa ja jälkihuoltopalvelua. Työotteemme on ammatillinen ja positiivinen.

Perhetyö

Perhetyö ja perhekuntoutus kotiin on tarkoitettu lapsiperheille, joissa perheen tilanne on kriisiytynyt, lapsen käytös tai arjen vaatimukset ovat vanhemmuudelle haastavia, vanhemman jaksamisessa on muutoksia tai sairaus on muuttanut vanhemmuutta. Toteutamme mm. Toimiva lapsi ja perhe –työmenetelmiä (THL) perheissä, joissa voimavaroja verottaa vakava fyysinen sairaus, mielenterveys- tai päihdeongelma, vankeus tai lapsen käyttäytymiseen tai tunne-elämään liittyvät vaikeudet.

Jälkihuollon palvelut

Jälkihuoltopalvelun avulla tuetaan nuoren itsenäistymistä, opiskelua ja työelämään siirtymistä. Nuoren omia voimavaroja tuetaan sekä perhe- ja ystävyyssuhteita. Tarvittaessa nuorta ohjataan adekvaattien palvelujen äärelle. Ohjaajan tuki on nuoren saatavilla erilaisiin arkielämän haasteisiin ja mahdollisessa kriisissä.