Esittely

Esperin avopalveluiden Oulun yksikkö tuottaa laadukkaita lastensuojelu- ja aikuispalveluita Oulun seudun ja ympäristökuntien asiakkaille. Tarjoamme räätälöityjä palveluita ennaltaehkäisevään, arvioivaan ja korjaavaan lastensuojelutyöhön. Tuemme yksittäisiä asiakkaita ja asiakasperheitä kokoamalla yhteistyössä asiakkaan ja sosiaalitoimen kanssa palvelukokonaisuuden, joka parhaiten palvelee asiakasta. Työskentelemme viikon jokaisena päivänä, myös ilta-aikaan.

Monipuoliset palvelumme

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua tukea nuoren tai aikuisen elämän ja arjen hallintaan erilaisissa haastavissa tilanteissa.

Tehostettu perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa keskustelemalla, ohjaamalla ja mallintamalla sekä yhdessä tekemällä. Perhekuntoutus on kokonaisvaltaisempi kuntoutuksellinen ja arvioiva perhetyön työskentelymuoto.

Jälkihuolto on tarkoitettu itsenäistyville nuorille, jotka tarvitsevat luotettavaa ja pysyvää aikuista uuden elämänvaiheen tueksi.

Palveluihimme kuuluvat lisäksi vanhemmuuden arviointi, koulunkäynnin tuki sekä opinto-ohjaus ja urasuunnittelu.

Toimintaamme ohjaavat arvot

Arvojamme ovat lämminhenkisyys, luottamus, avoimuus, asiakas- ja perhekeskeisyys sekä tuloksellisuus. Avohuollon palvelut ovat ammatillisesti ohjattua ja Esperin yhteisiin laatukriteereihin perustuvaa toimintaa, jonka toimintaperiaatteita ovat suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja avoin yhteistyö asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa. 

Tuki tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaan kotiympäristössä sekä verkostoissa. Tuki perustuu aina yksilökohtaiseen asiakassuunnitelmaan, joka laaditaan yhteistyössä asiakkaan/perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Sosiaalityöntekijään pidetään yhteyttä aktiivisesti ja kirjallinen selvitys toiminnasta sekä asiakkaan tilannearviosta tehdään kuukausittain.