Kitaraa soittava poika ja tätä kuunteleva tyttö
Kuvagalleria

Esperi Avopalvelut Pääkaupunkiseutu

Avopalvelut
Tarjoamme monipuolisia lasten ja perheiden palveluita pääkaupunkseudulla. Palveluihimme kuuluu perhetyö kotiin, jälkihuoltopalvelut, lasten valvotut sekä tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot sekä ammatillinen tukihenkilötoiminta.

Perhetyö kotiin – Vahvuutta Vanhemmuuteen

Perhetyö on kotiin vietävää tukea, jonka päämääränä on koko perheen hyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen. Tekemämme perhetyö (lastensuojelun alainen ja sosiaalihuoltolain mukainen) on tarkoitettu lapsiperheille, joissa perheen tilanne on kriisissä, eikä omat keinot tunnu enää riittävän. Kriisejä on hyvin erilaisia, jokainen kuitenkin avun ja tuen arvoinen.

Perhetyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Perhetyöllä tuetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä. Vaikka nimellisesti asiakkaana on lapsi, perhetyö kohdistuu koko perheeseen ja vaatii kaikkien sitoutumista.

Perheet tulevat meille asiakkaiksi kuntien sosiaalitoimen kautta. Perhetyön tavoitteet suunnitellaan aina yhdessä perheen ja palvelun tilaajan kanssa.

Jälkihuoltopalvelu – Apua Itsenäistymiseen

Jälkihuoltopalvelun avulla tuetaan nuoren itsenäistymistä, opiskelua ja työelämään siirtymistä. Ohjaajan tuki on nuoren saatavilla erilaisiin arkielämän haasteisiin ja mahdollisessa kriisissä. Yhdessä nuoren kanssa kehitetään taitoja ylläpitää terveyttä, ratkaista ongelmia ja selviytyä arjessa. Nuorta kannustetaan itsenäiseen talouden hoitoon. Tapaamiset ovat yksilöllisiä, pari- tai perhetapaamisia.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta 

Ammatillista tukihenkilötoimintaa tarjoamme perheisiin, joissa voidaan vahvistaa vanhemmuutta ja lapsen hyvinvointia tukemalla lasta esimerkiksi koulunkäynnin haasteissa tai harrastuksen löytämisessä. Sosiaalisia taitoja ja vastuunottoa itsenäistymisen kynnyksellä harjoitellaan yhdessä.

Lasten valvotut sekä tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot

Hoivaonni

Erillisissä tapaamispaikoissa Viikissä, Rastilassa ja Pitäjänmäessä järjestetään lapsen ja vanhemman välisiä tapaamisia viihtyisässä ja mukavassa ympäristössä. Tavoitteena on tukea lapsen ja etävanhemman välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistaa turvallinen yhdessäolo. Tapaamiset tapaamispaikassa toteutetaan aina lastenvalvojan sopimuksen, tuomioistuimen tai lastensuojelun päätöksen perusteella.

Henkilökunta ja erityisosaaminen

Henkilökuntamme koostuu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutetuista ammattilaisista -  niin naisista kuin miehistäkin. Tiimin jäsenet ovat lastensuojelun ammattilaisia ja työskennelleet mm. lasten- ja nuorisokodeissa, perhekuntoutuksessa sekä kriisimajoitustyössä. Tiimissä on kokemusta maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamisesta, tarvittaessa työkielenä myös englanti.