Esittely

Esperi Koti Lukkarinoja on seitsemänpaikkainen lastensuojeluyksikkö Tyrnävällä. Lukkarinoja tarjoaa 10-18 -vuotiaille avohuollon tukitoimin sijoitetuille ja huostaanotetuille lapsille ja nuorille turvallisen kasvuympäristön. Lukkarinojalla on 7 asukaspaikkaa ja 4 tukiasumispaikkaa.

Kodin arki ja toimintamallit

Tavoitteena on antaa nuorelle mahdollisuus irtaantua heidän kasvuaan ja kehitystään vahingoittavista elinolosuhteista ja tarjota niiden tilalle uusia, hänen kokonaiskehitystään eheyttäviä vaihtoehtoja. Nuorta tuetaan saamaan arki tasapainoon, elämähallintaan sekä etsimään tavoitteita elämäänsä. Nuorta autetaan yhdessä hänen lähiverkoston kanssa kasvamaan turvallisissa rajoissa kohti aikuisuutta.

Yksikössä lapset ja nuoret saavat elää turvallista ikätasoaan vastaavaa elämää siihen kuuluvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Tavoitteet määräytyvät jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Hoito- ja kasvatussuunnitelma määrittää työn toimintatavat, laadun ja suunnan. Arvioimme säännöllisesti työmme tuloksia tavoitteisiin pohjautuen.

Laitossijoituksen ulkopuoliset ja yksilöllisesti räätälöidyt tukipalvelut tuotamme oman Avopalvelukeskus Oulun kautta. Yhtenä esimerkkinä avohuollon palveluista on kotiin vietävät tukipalvelut kotiutumisen tueksi, kun sijoitusjakso päättyy.

Mukava asuinympäristö

Lukkarinojalla jokaisella nuorella on oma huone. Yksikkö toimii isoissa ja avarissa tiloissa. Kodin yhteydessä on erikseen Harjurin tukiasumisen yksikkö. 

Lukkarinoja sijaitsee maaseudun rauhassa noin 30 kilometriä Oulusta etelään, kuitenkin hyvien kulkuyhteyksien päässä lähikuntien palvelutarjonnasta. Peruskoulut sijaitsevat noin kilometrin päässä. Lähikoulut ovat pystyneet hyvin vastaamaan erityisnuorten opiskelutarpeisiin. Toisen asteen oppilaitoksilla on tarjottavanaan laaja kirjo opintolinjoja lähikunnissa.