Esperi Lovisa Vårdhem Ulrika, Lovisa

Esperi Lovisa Vårdhem Ulrika är ett hem för äldre och minnessjuka. Vårdhemmet erbjuder effektiverad boendeservice för äldre med ett stort eller ett litet behov av vård och omsorg. Utöver långvarigt boende erbjuder hemmet också tillfällig vård och omsorg dygnet runt och trivsamt boende till exempel för äldre som nyligen skrivits ut från sjukhus, som flyttar undan ett stambyte eller som behöver vård och omsorg under de dagar då närståendevårdaren är ledig.

Gemensam vardag

Yrkespersonal är specialiserad på vård och omsorg av åldringar. I vården tillämpar personalen ett rehabiliterande och engagerande arbetssätt. Målet är att invånaren så länge som möjligt kan bevara och uppehålla de krafter hen har kvar. Allsång, stolgymnastik och trevliga fester är något som både invånarna och skötarna tycker om.

Tryggt hem

Varje invånare har ett eget rymligt rum med tillgänglig toalett och dusch. De gemensamma utrymmena för måltider och samvaro är trivsamt inredda med tanke på åldringarnas behov och trygghet. På den vackra gården dricker vi ofta kaffe och njuter av sköna sommardagar. Vårdhemmet ligger på ett parkaktigt bostadsområde, nära kommunala tjänster. Hemmets trivsamma och lugna omgivning är ett idealiskt ställe att bo på.

I boendeservicen ingår

  • handledning och stöd dygnet runt
  • näringsrika och smakliga måltider
  • fungerande stödtjänster (klädvård, städning och trygghetstjänster)
  • mångsidig sysselsättning och hobbyverksamhet
     

Hej, jag hjälper dig med allt som gäller servicen på Esperi Lovisa Vårdhem Ulrika. Välkommen att bekanta dig!


Niina Korhonen
Enhetschef
0400 903 038 (vardagar kl. 9-15)
niina.korhonen@esperi.fi

Lovisa Vårdhem Ulrika
040 540 2202

Besöksadress: Mannerheimgatan 20, 07900 Lovisa