Esittely

Tarjoamme lasten ja perheiden palveluita pääkaupunkiseudulla. Palveluihimme kuuluu perhetyö kotiin ja lasten tapaamispalvelut: valvotut sekä tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot.

Lasten valvotut sekä tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot

Erillisissä tapaamispaikoissa Viikissä, Rastilassa ja Pitäjänmäessä järjestetään lapsen ja vanhemman välisiä tapaamisia viihtyisässä ja mukavassa ympäristössä. Tavoitteena on tukea lapsen ja etävanhemman välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistaa turvallinen yhdessäolo. 

Tapaamisia järjestetään jokaisessa yksikössä sopimuksen mukaan arkisin, yleensä iltapäivällä ja illalla. Lauantaisin ja sunnuntaisin tapaamisia järjestetään Pitäjänmäen sekä Rastilan yksikössä. Tapaamiset tapaamispaikassa toteutetaan aina lastenvalvojan sopimuksen, tuomioistuimen tai lastensuojelun päätöksen perusteella.

Perhetyö kotiin – Vahvuutta vanhemmuuteen

Perhetyö on kotiin vietävää tukea, jonka päämääränä on koko perheen hyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen. Tekemämme perhetyö (lastensuojelun alainen ja sosiaalihuoltolain mukainen) on tarkoitettu lapsiperheille, joissa perheen tilanne on kriisissä, eikä omat keinot tunnu enää riittävän. Kriisejä on hyvin erilaisia, jokainen kuitenkin avun ja tuen arvoinen.

Perhetyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, tavoitteellista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Perhetyö on aina määräaikaista. Perhetyöllä tuetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä. Vaikka nimellisesti asiakkaana on lapsi, perhetyö kohdistuu koko perheeseen ja edellyttää koko perheen sitoutumista.

Perheet tulevat meille asiakkaiksi kuntien sosiaalitoimen kautta. Perhetyön tavoitteet suunnitellaan aina yhdessä perheen ja palvelun tilaajan kanssa.

Henkilökunta ja erityisosaaminen

Henkilökuntamme koostuu eri sosiaali- ja terveysalan koulutetuista ammattilaisista. Tiimin jäsenet ovat lastensuojelun ammattilaisia ja työkokemusta löytyy mm. lasten- ja nuorisokodeista, perhekuntoutuksesta sekä kriisi- ja päihdetyöstä. Tiimissä on kokemusta myös maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamisesta, tarvittaessa työkielenä englanti.

Lisätietoja

Lisätietoja toiminnastamme saat ottamalla yhteyttä tiiminvetäjään. Tapaamispaikkoihin kannattaa soittaa ainoastaan ilta-aikaan, mikäli kyseessä on tapaamisen peruuntuminen tms.

Katso myös Kodin kuulumiset!