Esperi Vårdhem Gustav, Vasa

Esperi Vårdhem Gustav erbjuder ett hem för 30 äldre och minnessjuka som behöver vård och omsorg dygnet runt. Utöver stadigvarande boende erbjuder hemmet också tillfälligt boende till exempel under rehabiliteringstid eller när närståendevårdaren har semester. Boendets längd och behovet av vård fastställs alltid individuellt.

Gemensam vardag

På vårdhemmet tillbringar invånarna och vårdpersonalen vardagen tillsammans och delar viktiga stunder i livet. Personalen samarbetar nära med invånarna och deras anhöriga. Invånarna erbjuds möjlighet till hobbyer, aktiviteter och fester. Det är lättare att bibehålla livsglädjen och skapa en meningsfull vardag när var och en kan delta i gemensamma sysslor allt efter sina egna resurser, sin aktivitetsnivå och sin funktionsförmåga. Varje invånare och anställd respekteras som separata unika individer. Tillsammans skapar vi ett glädjefyllt hem där alla mår bra och känner sig trygga.

Tryggt hem

Varje invånare har ett eget stort rum med tillgänglig toalett och badrum samt tillgång till gemensamma, trivsamma utrymmen för måltider och samvaro. Invånaren kan inreda sitt eget rum med bekanta möbler och kära föremål. Den trygga gården möjliggör utevistelse och aktiviteter året runt. Utrymmena har planerats och inretts tryggt med tanke på äldres behov och för att främja självständigt boende.

I boendeservicen ingår

  • handledning och stöd dygnet runt
  • näringsrika måltider
  • fungerande stödtjänster (klädvård, städning och trygghetstjänster)
  • mångsidig hobbyverksamhet


Hej, jag hjälper dig med allt som gäller servicen på Esperi Vårdhem Gustav. Välkommen att bekanta dig!

Marika Kiippa
Enhetschef
050 412 9046 (vardagar kl. 9-15)
marika.kiippa@esperi.fi

Vårdhem Gustav
050 412 9161
050 413 1024

Besöksadress: Gillmossvägen 1, 65280 Vasa