Esperi Vårdhem Sigrid, Sjundeå

Esperi har öppnat ett nytt vårdhem i Sjundeå hösten 2018. Esperi Vårdhem Sigrid erbjuder ett hem för 34 äldre och minnessjuka som behöver vård och omsorg dygnet runt. Utöver stadigvarande boende erbjuder hemmet också tillfälligt boende till exempel under rehabiliteringstid eller när närståendevårdaren har semester. Boendets längd och behovet av vård fastställs alltid individuellt.

Gemensam vardag

På vårdhemmet tillbringar invånarna och vårdpersonalen vardagen tillsammans och delar viktiga stunder i livet. Personalen samarbetar nära med invånarna och deras anhöriga. Invånarna erbjuds möjlighet till hobbyer, aktiviteter och fester. Det är lättare att bibehålla livsglädjen och skapa en meningsfull vardag när var och en kan delta i gemensamma sysslor allt efter sina egna resurser, sin aktivitetsnivå och sin funktionsförmåga. Varje invånare och anställd respekteras som separata unika individer. Tillsammans skapar vi ett glädjefyllt hem där alla mår bra och känner sig trygga.

Tryggt hem

Varje invånare har ett eget stort rum med tillgänglig toalett och badrum samt tillgång till gemensamma, trivsamma utrymmen för måltider och samvaro. Invånaren kan inreda sitt eget rum med bekanta möbler och kära föremål. Den trygga gården möjliggör utevistelse och aktiviteter året runt. Utrymmena har planerats och inretts tryggt med tanke på äldres behov och för att främja självständigt boende.

I boendeservicen ingår

  • handledning och stöd dygnet runt
  • näringsrika måltider
  • fungerande stödtjänster (klädvård, städning och trygghetstjänster)
  • mångsidig hobbyverksamhet
Kirsi Rusila-Vårdhem Sigrid

Hej, jag hjälper dig med allt som gäller servicen på Esperi Vårdhem Sigrid. Välkommen att bekanta dig!


Kirsi Rusila
Enhetschef
050 540 3342 (vardagar kl. 9-15)
kirsi.rusila@esperi.fi

Vårdhem Sigrid: 
044 416 1231
044 416 1230

Besöksadress: Befästningsvägen 2, 02580 Sjundeå