Esperi Vårdhem Ulrika, Kristinestad

Esperi har öppnat ett nytt vårdhem för äldre och minnessjuka i Kristinestad i slutet av 2016. Vårdhemmet erbjuder ett hem för 32 äldre som behöver vård och omsorg dygnet runt. Utöver stadigvarande boende erbjuder hemmet också tillfälligt boende till exempel under rehabiliteringstid eller när närståendevårdaren har semester.

Gemensam vardag

Vårdhemmet Ulrikas yrkesutbildad personal är specialiserad på vård och handledning av äldre. Verksamheten grundar sig på ett rehabiliterande och engagerande arbetssätt. Målet är att invånaren så länge som möjligt kan bevara och uppehålla sina krafter och funktionsförmåga. Allsång, stolgymnastik och trevliga fester är något som uppskattas av både invånarna och vårdpersonalen.

Trivsam miljö

Varje invånare har ett eget stort rum med handikappanpassad toalett och badrum samt tillgång till gemensamma, trivsamma utrymmen för måltider och samvaro och en trygg gård. Alla utrymmen har planerats för att vara hemtrevliga och trygga och motsvara äldres behov. Vårdhemmet ligger invid Högholmens sund, ett stenkast från stadens mångsidiga tjänster.

I boendeservicen ingår:

  • handledning och stöd dygnet runt
  • näringsrika måltider
  • fungerande stödtjänster (klädvård, städning och trygghetstjänster)
  • mångsidig hobbyverksamhet
     
Johanna Skogman

Hej, jag hjälper dig med allt som gäller servicen på Esperi Vårdhem Ulrika. Välkommen att bekanta dig!

Johanna Skogman
050 4300 849
johanna.skogman@esperi.fi

Besöksadress: Köpmansgatan 10, 64100 Kristinestad