Tehostettu palveluasuminen ja asumispalvelut

Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja. Ne on tarkoitettu henkilöille, jotka eri syistä tarvitsevat tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen.

Asumispalvelut ovat nykyisin vanhuspalveluiden olennainen osa – ne korvaavat osittain entisiä vanhainkoteja. Vanhainkoti on laitoshoitoa, mutta asumispalvelussa asutaan omassa kodissa, johon palvelut tuotetaan.

Asumispalveluja järjestetään myös vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (kehitysvammalain) perusteella.

Toimi näin!

  • Tiedustele asumispalvelua tarvitsevan henkilön kotikunnasta, onko hänellä oikeutta tai mahdollisuutta kunnan tarjoamiin palveluihin tai etuuksiin (mm. palvelusetelit). Ota ensin yhteyttä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin ja selvitä, onko hän kuntonsa, tulojensa ja varallisuutensa perusteella oikeutettu kunnan maksamaan asumispalveluun.
  • Tarkastele Esperin hoivakoteja ja hoitokoteja näiltä sivuilta.
  • Tutustu palveluseteleihin ja muihin tukiin

Soita ja kysy vapaita paikkoja Esperin asiakasneuvonnasta 010 408 9444

Ikäihmiset

Kevyesti tuettu asuminen palvelutalossa sopii ikäihmiselle, joka tulee toimeen itsenäisesti. Palvelutalon asukkailla on omat senioriasunnot, sekä yhteistä tilaa käytössään. Kodikkaissa yhteistiloissa voi halutessaan viihtyä ja harrastaa muiden kanssa. Hoivahenkilöstö on päiväsaikaan paikalla auttamassa arjen askareissa, sekä järjestämässä asukkaille monipuolista virkistystoimintaa.

Tehostettu palveluasuminen hoivakodissa on tarkoitettu fyysisesti toimintarajoitteisille tai muistisairauksia sairastaville ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja apua. Terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset ovat hoivakodissa jatkuvasti paikalla, ja omahoitaja huolehtii yksilöllisestä kuntouttavasta hoivasta. Myös hoivakotien asukkaat asuvat omissa huoneissaan tai huoneistoissaan.

Lyhytaikainen asumispalvelu auttaa esimerkiksi silloin, kun ikäihmisen omassa kodissa tehdään putkiremonttia tai kun omaishoitaja on lomalla. Tarjoamme lyhytaikaista asumista sekä palvelutaloissa että hoivakodeissa.

Tutustu tarkemmin Esperin ikääntyneiden hoivakoteihin sekä Saga Caren palvelutaloihin ja senioriasuntohin.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat

Esperi tarjoaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kuntouttavaa asumispalvelua kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Kuntoutujat asuvat hoitokodissa omissa, viihtyisissä huoneissaan mutta ovat myös osa yhteisöä. Asumispalvelu sopii kuntoutujille, jotka selviytyvät ilman laitoshoitoa mutta tarvitsevat tukea ja apua asumiseensa ja arkeensa.

Tutustu tarkemmin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hoitokoteihin.

Vammaiset ja kehitysvammaiset

Esperi tarjoaa kehitysvammaiselle, liikuntavammaiselle ja autistille viihtyisän kodin, jossa hänen turvanaan ovat kokeneet ammattilaiset. Asumispalvelut järjestetään yksilöllisesti, huomioiden jokaisen asukkaan tarpeet ja elämäntilanne.

Tutustu tarkemmin kehitysvammaisten hoitokoteihin.