Esperi Vårdhem Lovisaviken

“Hjärtligt äldreboende!”

Esperi öppnar ett nytt vårdhem för åldringar och minnessjuka i Lovisa. Nya Esperi Vårdhem Lovisaviken blir klart i början av 2017. Vårdhemmet har plats för 32 åldringar, som behöver vård och omsorg dygnet runt. Utöver långvarigt boende erbjuder vi också kortvarigt boende för till exempel konvalescenter och åldringar, vilkas anhörigvårdare är på semester.

Gemytlig vardag

Vårdhemmet Lovisaviken yrkespersonal är specialiserad på vård och omsorg av åldringar. I vården tillämpar personalen ett rehabiliterande och engagerande arbetssätt. Målet är att invånaren så länge som möjligt kan bevara och uppehålla de krafter hon har kvar. Allsång, stolgymnastik och trevliga fester är något som både invånarna och skötarna tycker om.

Tryggt hem

Varje invånare har ett eget rymligt rum med tillgänglig toalett och dusch. De gemensamma utrymmena för måltider och samvaro är trivsamt inredda med tanke på åldringarnas behov och trygghet. På den vackra gården dricker vi ofta kaffe och njuter av sköna sommardagar. Vårdhemmet ligger på ett parkaktigt bostadsområde, nära kommunala tjänster. Hemmets trivsamma och lugna omgivning är ett idealiskt ställe att bo på.

I serviceboende ingår

  • omsorg dygnet runt
  • näringsrika måltider
  • fungerande stödtjänster (klädvård, städning och trygghetslarm)
  • mångsidiga sociala aktiviteter

Vi berättar gärna mer om oss:
Eija Jaalivaara
040 778 3535
eija.jaalivaara@esperi.fi