Esperi Vårdhem Ulrika

“Ulrika erbjuder en varm och trygg vardag!”

Esperi Vårdhemmet Ulrika erbjuder vård och omsorg dygnet runt för äldre och personer med minnessjukdom i Kristinestad. Vi erbjuder förutom permanent boende även korttids-boende t.ex. för rehabilitering efter sjukhusvistelse. Personalen på vårdhemmet Ulrika är specialiserad på att ta hand om och hjälpa minnessjuka äldre.

På Esperi Vårdhemmet Ulrika finns det 32 boendeplatser för äldre och minnessjuka som behöver vård dygnet runt. Vårdhemmet ligger invid Högholmen, nära stadens service. Alla har ett eget rymligt rum och wc/badrum med tillgänglighet. Alla har också tillgång till trivsamma gemensamma rum och en vacker gård. Utrymmena är planerade så, att de motsvarar äldre människors behov och att det är tryggt och hemlikt.

Vården styrs av ett rehabiliterande och funktionsbevarande arbetssätt. Vi stöder boendens funktionsförmåga enligt individuella behov. Vårt syfte är att boenden kan behålla sin livskraft så länge som möjligt.

Ulrika erbjuder:

  • vård dygnet runt
  • näringsrika måltider
  • fungerande stödverksamhet: städning, klädtvätt och trygghetstjänster
  • mångsidig stimulerande verksamhet

Vi berättar gärna mer om oss!

Enhetschef
Johanna Skogman
050 4300 849
johanna.skogman@esperi.fi