Esperi Hoitokoti Uunilintu

“Hoivaa, tukea ja turvaa kehitysvammaisille”

Esperi Hoitokoti Uunilintu tarjoaa ympärivuorokautista autettua asumista, tukiasumista sekä työtoimintaa kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Yksikkö sijaitsee rauhallisessa ympäristössä, Auran kunnan palveluiden läheisyydessä. Uunilintu on uusi, alkuvuodesta 2015 avautunut yksikkö. 

Uunilinnussa on 15 autetun asumisen asukaspaikkaa ja erillisessä ryhmäkodissa on 5 tuetun asumisen asukaspaikkaa. Ympärivuorokautinen autettu asuminen on tarkoitettu pääosin keskivaikeasti ja vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille. Tukiasuminen on vuorostaan kevyempi asumisen muoto, joka on tarkoitettu lievästi kehitysvammaisille henkilöille, joiden tuen ja avun tarve on vähäinen. Lisäksi Uunilinnussa järjestetään työtoimintaa.

Mielekäs arki

Uunilinnussa työskennellään kuntouttavan työotteen periaatteita noudattaen. Asukkaat saavat apua, tukea ja ohjausta yksilöllisen tarpeensa sekä toimintakykynsä mukaan. Toiminnan ohjenuorana on asukkaiden itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Asukkaiden toimintakykyä ylläpidetään ja edistetään ottamalla asukkaat mukaan yksikön päivittäisiin askareisiin asukkaan yksilölliset voimavarat, toimintakyky ja taidot huomioiden.  

Yhdessäolo, aktiivinen tekeminen ja viriketoiminta ovat keskeisessä roolissa Uunilinnun toiminnassa; erilaiset ryhmät, juhlat sekä mielenkiintoiset retket tekevät asumisesta mielekästä. Viriketoiminnassa huomioidaan aina osallistujien toiveet, erityistarpeet ja aistitoimintojen erilaiset vaatimukset.

Viihtyisä koti

Uunilinnussa jokaisen asukkaan käytössä on oma, tilava huone. Yksikön yhteistilat ja asukashuoneet on suunniteltu nykyisten vaatimusten ja tilamitoitusten mukaan. Yhteistilojen sisustus- ja kalusteratkaisuissa lähtökohtana on kodinomaisuus ja turvallisuus sekä asukkaan omatoimisuuden tukeminen.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Uunilintu tarjoaa puitteet hyvälle ja laadukkaalle elämälle, johon asukkaalla on mahdollisuus itse vaikuttaa. Hoidon laadun takeena on henkilökunnan ammattitaito alalta, kokemus kehitysvammatyöstä, koulutus sekä positiivinen ja motivoitunut asenne työhön. Uunilinnussa työskentelee yksikönpäällikkö sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on monipuolista kehitysvamma-alan erikoisosaamista.  

Yksikönpäällikkö
Kirsi Toivonen
050 438 7994
kirsi.toivonen@esperi.fi

Ohjaajat
050 368 5960

Työtoiminnanohjaaja
Elina Säteri 050 463 6954

Kuulumisia

Selaa uutisia