Esperi Hoitokoti Päivälehto

“Yksilöllisiä ja kokonaisvaltaisia kuntouttavia palveluita!”

Esperi Hoitokoti Päivälehto tarjoaa asumispalveluita, työ- ja päivätoimintaa, tilapäishoitoa sekä avohuoltoa kehitysvammaisille ja vajaakuntoisille henkilöille Hartolassa. Toiminta-ajatuksena on tarjota kokonaisvaltaisia sekä kuntouttavia palveluita asiakaslähtöisesti. Asukkaat saavat apua, tukea ja ohjausta yksilöllisen tarpeensa sekä toimintakykynsä mukaan. Palvelukokonaisuus suunnitellaan aina yksilöllisesti, jokaiselle asukkaalle sopivaksi. Päivälehdon asiakkaina ovat tällä hetkellä n. 45 kehitysvammaista ja heidän perheensä. Palvelukeskus Päivälehto Oy on toiminut vuodesta 2005, osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi vuonna 2014. 

Palvelukoti Onnela ja Toivola tarjoavat ympärivuorokautista, tehostettua asumispalvelua. Yksiköt sijaitsevat Hartolan kirkonkylässä. Palvelukoti Onnela tarjoaa lisäksi tilapäishoitoa, joka mahdollistaa muun muassa omaishoitajien lomapäivien pidon. Tukiasunnoissa asuville asukkaille tarjotaan palveluita jokaisen yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Päivälehdon palveluihin kuuluvat myös lasten ja nuorten iltapäivähoito sekä loma-ajanhoito. Avohuollonohjausta vuorostaan tarjotaan aikuisille, kotona asuville, kehitysvammaisille ja heidän perheilleen.

Palvelukeskus Päivälehto tarjoaa päivätoimintaa arkipäivisin Palvelukoti Onnelan alakerran tiloissa. Asiakkaat osallistuvat päivätoimintaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Lievästi kehitysvammaisille ja muille vajaakuntoisille järjestetään myös avotyötoimintaa. Avotyötoiminnassa henkilö työskentelee huoltosuhteen alaisena tavallisella työpaikalla. Avotyöpaikan saantiin vaikuttavat henkilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky.

Palvelukoti Toivola

Toivola tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua yhdeksälle asukkaalle. Toivola on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa ja ohjausta. Asumisen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa toimintakykyä sekä auttaa löytämään uusia valmiuksia ja keinoja arjessa selviytymiseen. Toivolan asukkaat käyvät päivätoiminnassa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai avotöissä. Asumis- ja työtoimintapalveluja järjestettäessä ensisijaisena lähtökohtana on asiakkaan toimintakyky ja kuntoutustarpeet, joiden pohjalta palvelut räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan voimavarat huomioiden.

Toivolassa jokaisella asukkaalla on oma huone, omalla inva-wc:llä ja suihkulla varustettuna. Asukkaat sisustavat huoneensa mieleisekseen omilla kalusteillaan ja tavaroillaan.

Palvelukoti Onnela

Onnela on pääasiassa kehitysvammaisille tarkoitettu 17-paikkainen ympärivuorokautisesti valvottu palvelukoti. Lisäksi Onnela tarjoaa tilapäishoitoa. Onnelassa tehdään arkeen ja päivittäisiin toimiin liittyviä kodin askareita yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkaita ohjataan harrastusten ja mielekkään vapaa-ajantoiminnan pariin. Tavoitteena on yksilöllisen kuntoutuksen tukeminen ja terveyden sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Onnelan asukkaat käyvät päivätoiminnassa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai avotöissä. Asumis- ja työtoimintapalveluja järjestettäessä ensisijaisena lähtökohtana on asiakkaan toimintakyky ja kuntoutustarpeet, joiden pohjalta palvelut räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan voimavarat huomioiden.

Onnelassa jokaisella asukkaalla on oma huone, omalla inva-wc:llä ja suihkulla varustettuna. Asukkaat sisustavat huoneensa mieleisekseen omilla kalusteillaan ja tavaroillaan.

Toimintakeskus Kimara

Toimintakeskus Kimara tarjoaa aikuisille kehitysvammaisille kuntouttavaa toimintaa arkisin klo 9.00–15.00. Toimintakeskus Kimaran työ- ja päivätoimintaa käyttävät pääsääntöisesti kehitysvammaiset henkilöt, jotka hyötyvät kuntoutuksessaan ryhmätyöskentelyn omaisesta toiminnasta. Kimaran toimintaan osallistuu niin avohuollon kuin asumispalveluiden piirissä olevia asiakkaita. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma, jossa määritellään asiakkaan kuntoutuksen ja tuen tarve. Suurin osa asiakkaista on Palvelukotien asukkaita. Toimintaa ohjaa pääsääntöisesti kaksi toiminnanohjaajaa. Ohjaajat suunnittelevat asiakkaiden työtehtävät, viikko-ohjelmat sekä erilaiset teemapäivät. Osalle toimintaan osallistuvista asiakkaista maksetaan heidän osallistumisensa mukaan kannustusrahaa kuukausittain.

Liikkuva Päivätoiminta

Liikkuvaan päivätoimintaan osallistuvat palvelukodeissa asuvat henkilöt, jotka hyötyvät pienryhmätyöskentelystä sekä tarvitsevat tavanomaista enemmän henkilökohtaista ohjausta. Liikkuvan päivätoiminnan sisältä painottuu arjen asioiden tekemiseen sekä aistielämyksellisiin toimintoihin. Toimintaa toteuttaa pääsääntöisesti kaksi toiminnanohjaajaa.

Yksikönpäällikkö
Jari Lepistö
050 917 9964
jari.lepisto@esperi.fi 

Palvelukoti Onnela
Metsolantie 26, 19600 Hartola
Ohjaajat 050 917 1321
Tiiminvetäjä Timo Peltonen 050 913 3226, timo.peltonen@esperi.fi

Palvelukoti Toivola
Laaksotie 21 A, 19600 Hartola
Ohjaajat 050 913 3217
Tiiminvetäjä Pia Kumpulehto 050 917 9963, pia.kumpulehto@esperi.fi

Toimintakeskus Kimara ja liikkuva päivätoiminta
Metsolantie 26, 19600 Hartola
Tiiminvetäjä, Tiia Lahtinen 050 913 3222, tiia.lahtinen@esperi.fi
Toiminnanohjaaja Sari 050 913 3223
Toiminnanohjaaja Marja 050 913 3224
Toiminnanohjaaja Niina 050 913 3225

Kuulumisia