Palvelukeskus Päivälehto

“Vammaiset ihmiset haluavat arvokkaan elämän - me teemme toiveesta totta!”

Palvelukeskus Päivälehto Oy on toiminut vuodesta 2005. Palvelukeskus Päivälehto tarjoaa asumispalveluita, työ- ja päivätoimintaa, tilapäishoitoa sekä avohuoltoa kehitysvammaisille ja vajaakuntoisille henkilöille Hartolassa. Toiminta-ajatuksena on tarjota kokonaisvaltaisia sekä kuntouttavia palveluita asiakaslähtöisesti. Asukkaat saavat apua, tukea ja ohjausta yksilöllisen tarpeensa sekä toimintakykynsä mukaan. Palvelukokonaisuus suunnitellaan aina yksilöllisesti, jokaiselle asukkaalle sopivaksi.

Palvelukoti Onnela ja Toivola tarjoavat ympärivuorokautista, tehostettua asumispalvelua. Yksiköt sijaitsevat Hartolan kirkonkylässä. Palvelukoti Onnela tarjoaa lisäksi tilapäishoitoa (intervallihoitoa), joka mahdollistaa muun muassa omaishoitajien lomapäivien pidon. Tukiasunnoissa asuville asukkaille tarjotaan palveluita jokaisen yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Päivälehdon palveluihin kuuluvat myös lasten ja nuorten iltapäivähoito sekä loma-ajanhoito. Avohuollonohjausta vuorostaan tarjotaan aikuisille, kotona asuville, kehitysvammaisille ja heidän perheilleen.

Palvelukeskus Päivälehto tarjoaa päivätoimintaa arkipäivisin Palvelukoti Onnelan alakerran tiloissa. Asiakkaat osallistuvat päivätoimintaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Lievästi kehitysvammaisille ja muille vajaakuntoisille järjestetään myös avotyötoimintaa. Avotyötoiminnassa henkilö työskentelee huoltosuhteen alaisena tavallisella työpaikalla. Avotyöpaikan saantiin vaikuttavat henkilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky.

Palvelukeskus Päivälehdon asiakkaina on tällä hetkellä noin 45 kehitysvammaista henkilöä sekä heidän perheensä. Onnelassa asuu vakituisesti 17 asukasta ja Palvelukoti Toivolassa yhdeksän asukasta. Toimintakeskus Kimaran toimintaan osallistuu noin 13 asiakasta.

Kuulumisia