Esperi Hoitokoti Puotikatu

“Yksilöllistä ja laadukasta hoitoa kehitysvammaisille.”

Esperi Hoitokoti Puotikatu tarjoaa yksilöllistä ja laadukasta hoitoa kehitysvammaisille henkilöille, asianmukaisesti suunnitelluissa ja rakennetuissa tiloissa ympäri vuorokauden.   Hoitokoti Puotikatu koostuu kolmesta talosta, jotka valmistuivat vuosien 2008–2010 aikana. Lisäksi tontille rakennettiin päivätoimintatila, joka avasi ovensa marraskuussa 2011. Jokaisessa talossa on kahdeksan asuinpaikkaa. Osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi vuonna 2013.

Mielekäs arki

Yksilövastuullinen sekä kuntouttava hoitotyö on toiminnan keskiössä. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja, joka on oman asukkaansa hoidon asiantuntija ja toimii aina asukkaansa parasta, oikeuksia ja turvallisuutta ajatellen. Hoitokodin toiminnan tavoitteena on ohjata asukasta omatoimisuuteen, tukea sopeutumista yhteiskuntaan, sekä taata yksilöllinen hoito ja huolenpito. Asukkaiden omatoimisuutta tuetaan ja vahvistetaan henkilökunnan ohjauksen avulla, tekemällä yhdessä erilaisia arkeen liittyviä asioita.

Asumistaitojen vahvistamisen ja tukemisen lisäksi asukkaiden täysipainoiseen elämään kuuluu hoitokodin ulkopuolella tapahtuvat aktiviteetit esimerkiksi harrastukset ja retket, jokaisen asukkaan henkilökohtaiset tarpeet ja voimavarat huomioiden.

Puotikadun yksiköissä työskentelee noin 20 hoitajaa ja jokainen henkilökuntaan kuuluva on saanut sosiaali- tai terveysalan koulutuksen. Hoitokodeilla työskentelee erilaisissa tehtävissä sairaanhoitajia, sosionomi, fysioterapeutti ja lähihoitajia.

Viihtyisä koti

Huoneet on varustettu omilla wc:llä, suihkuilla ja vesipisteillä. Asukashuoneet ovat kooltaan noin 16 m². Huoneet ovat valmiiksi kalustettuja, mutta asukas voi halutessaan sisustaa huoneen omilla kalusteilla ja tavaroilla. Omien huoneiden lisäksi hoitokodilla on kodinomaisesti sisustetut yhteiset tilat. Yhden talon kokonaispinta-ala on noin 300m². Hoitokotien sisä- ja ulkotilat on suunniteltu siten, että kaikki toiminta tapahtuu kodinomaisessa, turvallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä.

Päivätoiminta

Puotikadun tontille on marraskuussa 2011 avattu päivätoimintakeskus, jossa osa Puotikadun asukkaista käy päivätoiminnassa. Päivätoiminta tarjoaa työskentelyä ryhmässä; työtoiminnan, askartelun, ruoan tekemisen ja muun yhteisen tekemisen merkeissä. Päivätoimintatiloja on mahdollisuus käyttää myös iltaisin ja viikonloppuisin Hoitokotien asukkaiden virkistykseen. Päivätoiminta ja autettu asuminen sijaitsevat turvallisesti samassa pihapiirissä.

Yksikönpäällikkö
Ilkka Voutilainen
050 570 9760
ilkka.voutilainen@esperi.fi

Ohjaajat
Keltainen talo 050 558 8966         
Sininen talo 050 433 4818        
Vihreä talo 050 567 7665
Päivätoiminta 050 400 6828

Kuulumisia