Esperi Hoitokoti Littoinen

“Aktiivisessa ja monipuolisessa päivätoiminnassa huomioidaan asukkaan voimavarat.”

Esperi Hoitokoti Littoinen tarjoaa palveluita kehitysvammaisille ja eri tavoin vammautuneille henkilöille, joilla on perushoitoon liittyviä tarpeita. Hoitokoti Littoisissa on neljä pienkotia: Tupa, Pirtti, Ylinen ja Peräkammari, joissa on yhteensä 34 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa. Hoito on kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä hoitoa - jokainen asukas on ainutkertainen. Littoisten hoitokodin sisällä toimii neljä itsenäistä pienkotia. Esperi Hoitokoti Littoinen sijaitsee Kaarinassa, rauhallisella asuinalueella Turun kaupunginrajan läheisyydessä. Hoitokoti Littoinen on toiminut vuodesta 1998 lähtien, osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi vuonna 2009.

Mielekäs arki

Työote on kuntouttava ja osallistava, eli asukkaan toimintakykyä pyritään kehittämään ja ylläpitämään päivittäisissä toimissa tämän itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Jokaiselle asukkaalle on nimetty omaohjaaja, jonka kanssa voi esimerkiksi käydä asioilla hoitokodin ulkopuolella. Asukkaat osallistuvat hoitokodin toimintaan omien voimavarojensa ja kiinnostuksensa mukaan.

Littoisten hoitokodissa toimii Verstas, jonka tarkoituksena on antaa elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia jokaiselle toimintaan osallistujalle. On tärkeää, että asukas tuntee itsensä tärkeäksi ja kokee onnistumisen riemun. Verstaassa pyritään luomaan miellyttäviä toimintahetkiä, joissa henkilökohtaiset mieltymykset ja taidot otetaan huomioon. Myös asukkaiden mielipiteet ja toiveet päivätoiminnan suhteen huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Verstaan toimintaan kuuluu tärkeänä osana myös retket, tanssit, konsertit, ravintoloissa ruokailu, ostoksilla käyminen ym. Ulkoilu on myös tärkeä osa Verstaan toimintaa.

Päivätoiminta

Asukkaille järjestetään arkisin päivätoimintaa, josta vastaa päivätoiminnanohjaaja. Jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja joka huolehtii asukkaan asioista ja jonka kanssa asukas voi tehdä esimerkiksi asiointeja hoitokodin ulkopuolelle.  Päivätoiminta sisältää ryhmä- ja yksilötoimintaa esimerkiksi kädentaitojen harjoittelemista, musiikkia, liikuntaa, keskustelua ajankohtaisista asioista, retkiä ja ulkoilua. Asukkaiden toiveet ja erityisosaaminen otetaan päivätoiminnassa huomioon.

Moniammatillinen henkilöstö

Vakituiseen henkilökuntaan kuuluu koulutettuja hoitotyön ammattilaisia. Motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta takaa osaltaan parhaat tulokset myös asukastyössä. Hoitokodilla on töissä moniammatillinen tiimi. Työntekijöiden ammatillisia koulutuksia ovat muun muassa kehitysvammaistenhoitaja, mielenterveyshoitaja, lähihoitaja ja sairaanhoitaja.

Yksikönpäällikkö
Tapani Nurmi
040 725 6524
tapani.nurmi@esperi.fi

Ohjaajat
010 4089 290

Kuulumisia