Esperi Hoitokoti Kasperikoti

“Turvallinen ja virikkeellinen ympäristö kasvaa ja kehittyä!”

Esperi Hoitokoti Kasperikoti tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista kodinomaisessa ympäristössä lapsille, nuorille sekä aikuistumisen kynnyksellä oleville nuorille kehitysvammaisille. Vakituisen asumisen ohella tarjotaan myös tilapäishoitoa esimerkiksi omaishoidon vapaiden tai asumisharjoittelun ajaksi. Kasperikodin asukkailla on erityistuen tarpeita psyykkisellä, fyysisellä tai sosiaalisella alueella, kuten autismin kirjoon kuuluvia sairauksia, aistihäiriöitä tai kehitys- ja monivammaisuutta. Asukkaita tuetaan mahdollisimman itsenäiseen ja omatoimiseen arkeen asukkaan yksilöllinen tuen tarve huomioiden.

Hoitokoti Kasperikoti koostuu kahdesta kodista Esperi Hoitokoti Kasperista ja Esperi Hoitokoti Kevätportista. Molemmat kodit sijaitsevat Rovaniemen Vennivaarassa, kävelymatkan päässä toisistaan. Hoitokotien läheltä löytyvät lähipalvelut, toimiva joukkoliikenneyhteys sekä hyvät ja monipuoliset ulkoilumahdollisuudet. Hoitokoti Kasperikoti on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Osaksi Esperi-konsernia hoitokoti liittyi toukokuussa 2016.

Toiminnallinen arki

Hoitokoti tarjoaa asukkailleen turvallisen ja virikkeellisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Kommunikaation tukeminen, omatoimisuuden edistäminen, suunnitelmallinen vapaa-aika sekä sujuva koulunkäynti ovat kodin tärkeimpiä tavoitteita. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että kaikilla on arjessaan riittävästi mieluisia aktiviteetteja niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin. Kasperissa tehdään tiivistä yhteistyötä läheisten, koulun, sosiaalitoimen ja terapeuttien kanssa, jotta asukkaille voidaan tarjota mahdollisimman tasapainoinen, virikkeellinen ja laadukas arki.

Esperi Hoitokoti Kasperi

Esperi Hoitokoti Kasperi on vuonna 2008 perustettu yksikkö, jolle valmistui uudet tilat 2011 Vennivaaraan. Hoitokoti Kasperi tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista 14 kehitysvammaiselle. Kasperin asukkaina on lapsia sekä nuoria, jotka asuvat omissa pienryhmäkodeissa. Vakituisen asumispalvelun lisäksi Kasperi tarjoaa myös tilapäishoitoa lapsille ja nuorille. Jokaisella asukkaalla on käytössä oma huone sekä viihtyisät yhteistilat ja turvallinen piha-alue harrastamista ja viriketoimintaa varten.

Esperi Hoitokoti Kevätportti

Esperi Hoitokoti Kevätportti on uusi, kesällä 2015 avattu yksikkö, joka tarjoaa kodin 15 kehitysvammaiselle. Ympärivuorokautisen tehostetun asumispalvelun lisäksi Kevätportti tarjoaa tilapäishoitoa lapsille ja nuorille. Kevätportti on yksikerroksinen rivitalo, jossa jokaisella asukkaalla on käytössä oma huone sekä viihtyisät yhteistilat. Pihamaalta löytyy katettu terassi ja aidattu piha grillipaikkoineen. 

Huomaan-palvelu            

Huomaan-palvelu on keskeinen osa Kasperikodin toimintaa. Huomaan-palvelu tarjoaa inhimillistä asumispalvelua, jossa on sydän paikallaan. Se tarkoittaa kodinomaista asumista ja itsenäistä elämää yksilön ehdoilla.Palvelu takaa tasa-arvoisen kohtelun, jossa huomioidaan hienovaraisesti yksilön sekä perheen tarpeet, elämäntilanteet ja tunteet. Huomaan-palvelun periaatteiden mukaisesti Kasperikoti tarjoaa lämminhenkisen, yhteisöllisen ja turvallisen kodin.

Palvelun inhimillinen hoivaote perustuu henkilön tuntemiseen ja asukkaiden sekä perheiden aitoon kuuntelemiseen. Suhde henkilökohtaisen ohjaajan ja asukkaan välillä rakentuu luottamukseen ja välittömyyteen. Henkilökunnan ammattitaito perustuu kykyyn antaa asukkaalle omaa tilaa ja aikaa kasvaa sekä kehittyä.

Yksikönpäällikkö
Sari Poikajärvi 
0400 784884
sari.poikajarvi@esperi.fi 

Hoitokoti Kasperi
Niittyleinikki 5–7, 96190 Rovaniemi
Lasten ryhmäkoti: 045 1373335
Nuorten ryhmäkoti: 040 1779247 

Hoitokoti Kevätportti
Kevätportti 4, 96190 Rovaniemi
Ohjaajat: 050 525 0598
Heli Sieppi: 044 577 4726 

Kuulumisia