Esperi Hoitokoti Liekolakoti

“Modernia asumispalvelua kehitysvammaisille.”

Esperi Hoitokoti Liekolakoti on kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Sastamalassa. Liekolakoti tarjoaa ympärivuorokautista autettua asumista (9 asukaspaikkaa), palveluasumista (9 asukaspaikkaa) sekä työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Autettu asuminen on tarkoitettu pääosin keskivaikeasti ja vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista tukea, ohjausta ja hoitoa. Palveluasuminen on vuorostaan tarkoitettu lievästi kehitysvammaisille henkilöille sekä vammaispalvelun asiakkaille, joiden tuen ja avun tarve on vähäinen. Hoitokoti on aloittanut toimintansa syyskuussa 2014, osaksi Esperiä yritys on liittynyt vuonna 2012.

Aktiivinen arki

Yhdessäolo ja mielekäs tekeminen ovat keskeisessä roolissa Liekolakodissa; monipuoliset aktiviteetit, erilaiset juhlat sekä mielenkiintoiset retket tekevät asumisesta mielekästä. Asukkaiden toimintakykyä ylläpidetään ja edistetään ottamalla asukkaat mukaan yksikön päivittäisiin askareisiin asukkaan yksilölliset voimavarat ja taidot huomioon ottaen. Toimintakykyä ylläpidetään myös erilaisten tehtävien, toiminnan ja virkistyksen avulla

Liekolakodissa työskennellään kuntouttavan työotteen periaatteita noudattaen. Asukkaat saavat apua, tukea ja ohjausta yksilöllisen tarpeen sekä toimintakyvyn mukaan. Toimintaa ohjaavana periaatteena on asukkaiden itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Liekolakodissa työskentelee yksikönpäällikkö sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökunnalla on monipuolista erityisosaamista muun muassa vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käytöstä.

Viihtyisä ympäristö

Liekolakoti sijaitsee Sastamalan keskustassa, kaikkien palveluiden äärellä. Liekolakodissa jokaisen asukkaan käytössä on oma tilava huone ja avarat yhteistilat.  Yhteistilojen sisustus- ja kalusteratkaisuissa lähtökohtana on kodinomaisuus ja turvallisuus sekä omatoimisuutta tukevan ympäristön luominen. Yksikön kellarikerroksessa on isot monitoimitilat, jotka on suunniteltu viriketoimintaa sekä asukkaiden aktiivista käyttöä varten. Liekolakodin tilojen kodikas tunnelma on luotu onnistuneilla kalustevalinnoilla, laadukkailla materiaaleilla ja runsaalla värien käytöllä.

Asumispalveluun kuuluvat

Liekolakodin autettuun asumispalveluun kuuluvat ympärivuorokautinen hoiva, asukkaan asioista vastaaminen, ravitsevat ateriat sekä toimivat tukipalvelut (pyykki-, siivous- ja turvapalvelut). Palveluasumiseen kuuluvat päivittäinen ohjaus, asukkaan hyvinvoinnista huolehtiminen sekä apu arjen askareissa.

Yksikönpäällikkö
Minna Raiskio
050 469 9217
minna.raiskio@esperi.fi

Ohjaajat
1. krs 050 462 0758
2. krs 050 308 5234

Tiiminvetäjä
Satu Peltola 050 563 2457

Kuulumisia