Esperi Lääkäripalvelut

“Esperi tuo lääkärin lähelle asiakasta”

Hoivakotien lääkärikiertojen kysyntä on kunnissa kasvanut merkittävästi, sillä lääkärikierrot vähentävät sekä terveyskeskusten että päivystyksen kuormitusta. Samalla ne tuovat hoitoon jatkuvuutta.

Esperi Lääkäripalvelut tarjoavat ikäihmisille yksilöllistä hoitoa ja tukea kotona, palvelutalossa tai hoivakodissa asumiseen Liikkuva Lääkäri –palveluna. Palvelu on kaikkien ulottuvilla hoivakotikierroilla, kotikäynneillä ja palvelutaloissa – asiakkainamme on kuntia, yksityisiä palveluntuottajia ja yksityishenkilöitä. Hoidossa kiinnitetään erityistä huomiota toimintakyvyn ylläpitoon, sairauksien ennaltaehkäisyyn, ja hoidon jatkuvuuteen. Tuomme lääkärin lähelle asiakasta, jolloin kokonaisvaltainen hoitoketju toimii paremmin. Turhat lääkärikäynnit, odottaminen ja taksimatkat vähenevät. Tavoitteenamme on, että yhä useampi ikäihminen voi elää turvallisesti kotonaan niin pitkään kuin mahdollista.

Esperi tarjoaa Liikkuvan Lääkärin palveluina hoivakotikiertoja eri puolella Suomea sekä kotilääkäripalveluja pääkaupunkiseudulla. Lisäksi Esperi tarjoaa lääkärivuokrausta koko Suomessa.