Esperi Lääkäripalvelut

“Esperi tuo lääkärin lähelle asiakasta”

Esperi Lääkäripalvelut tarjoaa laajasti palveluita vauvasta vaariin. Asiakkainamme on kuntia, yksityisiä palveluntuottajia ja yksityishenkilöitä.  

Henkilöstövuokraus toimittaa osaavaa henkilöstöä kunnille, lääkäriasemille, sairaaloihin ja muihin terveydenhuollon palveluita tuottaviin laitoksiin.

Liikkuva Lääkäri tarjoaa ikäihmisille yksilöllistä hoitoa ja tukea kotona, palvelutalossa tai hoivakodissa asumiseen. Tuomme lääkärin lähelle asiakasta, jolloin kokonaisvaltainen hoitoketju toimii paremmin.

Anestesiapalvelut tuottaa erikoissairaanhoidolle anestesia- ja leikkaussalipalveluita, nukutushammashoitoa ja ostopalveluita kuten kokonaisulkoistuksia.