Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Toimipisteeseen

Esperi tarjoaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kuntouttavaa asumispalvelua kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Kuntoutujat asuvat omissa, viihtyisissä huoneissaan, mutta ovat myös osa yhteisöä. Asumispalvelu sopii kuntoutujille, jotka selviytyvät ilman laitoshoitoa, mutta tarvitsevat tukea ja apua asumiseensa ja arkeensa.

Esperin mielenterveys- ja päihdekuntoutusyksikköjen psykiatrisilla sairaanhoitajilla, sosionomeilla, toimintaterapeuteilla, fysioterapeuteilla ja lähihoitajilla on vahva mielenterveys- ja päihdetyön erikoisosaaminen.

Kuntoutus ja työtoiminta auttavat kiinni arkeen

Esperissä on vahvasti kuntouttava työskentelyote. Tavoitteena on aina, että asukas kuntoutuu omien voimavarojensa mukaan ympärivuorokautisesta hoidosta palveluasumiseen, itsenäiseen tukiasumiseen ja lopulta omaan kotiin.

Kuntoutus on tavoitteellista ja yksilöllistä. Jokaisella asukkaalla on henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka laatimiseen osallistuvat niin asukkaan läheiset ja kotikunnan edustajat kuin Esperin hoitohenkilökuntakin. Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet ovat etusijalla, kun hoitoa ja kuntoutusta suunnitellaan.

Asukkaat osallistuvat voimavarojensa mukaan työtoimintaan, joka tukee arjen hallintaa ja tuo elämään rytmiä ja merkityksellisyyttä. Toiminta voi olla esimerkiksi elektronisten laitteiden huoltoa tai entisöintiä.

Toimi näin!

  • Tutustu Esperin mielenterveys- ja päihdekuntoutusyksikköihin.
  • Kysy lisää Esperin asiakasneuvonnasta, numerosta 010 408 9444.