Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Toimipisteeseen

Esperi tarjoaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kuntouttavaa asumispalvelua kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Asukkaamme selviävät ilman laitoshoitoa, mutta eivät vielä pärjää itsenäisesti asuen. Kuntoutujat asuvat omissa, viihtyisissä huoneissaan, mutta ovat myös osa yhteisöä.

Esperin mielenterveys- ja päihdekuntoutusyksikköjen psykiatrisilla sairaanhoitajilla, sosionomeilla, toimintaterapeuteilla ja lähihoitajilla on vahva mielenterveys- ja päihdetyön erikoisosaaminen.

Kuntoutus ja työtoiminta auttavat kiinni arkeen

Kuntoutus on tavoitteellista ja yksilöllistä. Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja vertaistuki kuuluvat kuntouttavaan arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Ohjaaja motivoi ja tukee asukasta. Tavoitteena on, että asukas kuntoutuu omien voimavarojensa mukaan ympärivuorokautisesta hoidosta palveluasumiseen, itsenäiseen tukiasumiseen ja lopulta omaan kotiin.

Jokaisella asukkaalla on henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka laatimiseen osallistuvat niin asukkaan läheiset ja kotikunnan edustajat kuin Esperin hoitohenkilökuntakin. Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet ovat etusijalla, kun hoitoa ja kuntoutusta suunnitellaan.

Asukkaat osallistuvat voimavarojensa mukaan työ- tai päivätoimintaan, joka tukee arjen hallintaa ja tuo elämään rytmiä ja merkityksellisyyttä.

Toimi näin!

  • Tutustu Esperin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien koteihin. 
  • Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen kanssamme.
  • Ota yhteyttä myös kuntasi edustajaan, halutessasi voimme tavata kaikki yhdessä. 
  • Kysy lisää Esperin asiakasneuvonnasta, numerosta 010 408 9444.