Esperi Hoitokoti Kuurnan Kartanot

“Yksi toiminnan pääalue on oikeuspsykiatristen asiakkaiden jatkohoidon järjestäminen.”

Esperi Hoitokoti Kuurnan Kartanot tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista ja tukiasumista mielenterveyskuntoutujille Kontiolahdessa. Kuurnan Kartanoissa on 24 tehostetun palvelusasumisen ja 20 tukiasumisen paikkaa mielenterveyskuntoutujille. Hoitokoti on toiminut vuodesta 2007 lähtien, osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi vuonna 2012.

Kuurnan Kartanot toimii väliportaana laitoshoidon ja itsenäisen asumisen välillä. Hoitokoti tarjoaa yksityisiä sosiaali- ja terveysalan palveluja psykiatrisille asiakkaille, joiden henkiset tai toiminnalliset valmiudet eivät vielä riitä itsenäiseen asumiseen tai edes tuettuun asumismuotoon. On myös valmius järjestää myös pidempiä kuntoutusjaksoja, ja osa raskaan sairaalahistorian asiakkaista tarvitseekin pidemmän kuntoutusajan.

Kuntouttava arki

Toiminnan perusajatuksena on hoidon porrasteisuus. Siirtymällä aste asteelta kevyempään hoitoon pyritään ehkäisemään psyykkisessä voinnissa tapahtuvat rajut muutokset. Näin taataan kuntoutusprosessin turvallinen ja vakaa eteneminen. Kuntoutus pitää sisällään arkielämän taitojen opettelua sekä erilaista ryhmä- sekä virkistystoimintaa.

Kognitiivista käyttäytymisterapiaa voisi kuvata muun muassa sanoilla järjestelmällinen, tavoitteellinen, aktiivinen ja käytännönläheinen. Nämä asiat painottuvat kuntoutuksessa, ja miltei kaikki toiminta on suunniteltua ja tavoitteellista. Esimerkiksi ruokailutilannetta voidaan hyödyntää osana sosiaalisten taitojen harjoittelua. Toiminnallista kuntoutusta voidaan yksikössämme toteuttaa niin sisätiloissa kuin ulkoaktiviteeteissa. Asiakkaat voivat saada erilaisista tehtävistä pientä niin sanottua ahkeruusrahaa, jonka jokainen voi sitten käyttää vaikkapa omiin hankintoihinsa.

Hoitokoti Kuurnan Kartanossa jokaiselle asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen itsensä, lähettävän tahon sekä muiden kuntoutusprosessiin osallistuvien kanssa yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutuksen etenemistä arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnissa pääpaino on henkilökunnan havainnoissa sekä asiakkaan subjektiivisessa arvioinnissa. Apuna käytetään myös yleisesti käytössä olevia ja hyväksyttyjä kyselykaavakkeita ja mittareita.

Viihtyisä koti

Kuntoutusyksikkö sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Pielisjoen välittömässä läheisyydessä, Paiholankylässä Kontiolahdessa. Hoitokoti toimii entisissä Kuurnan sairaalan tiloissa, jossa on remontoidut viihtyisät tilat. Tilat on sisustettu kodinomaisiksi asukkaiden tarpeet silmällä pitäen.

Erityisosaaminen

Yhtenä pääalueena on oikeuspsykiatristen asiakkaiden jatkohoidon järjestäminen. Henkilökunnan vahvan oikeuspsykiatrisen kokemuksen ja osaamisen sekä ympärivuorokautisen läsnäolon ansiosta pystytään järjestämään oikeuspsykiatristen asiakkaiden kokonaisvaltainen jatkohoito aina lyhyemmistä lomista valvonta-ajan läpiviemiseen saakka. Oikeuspsykiatrisia palveluja tarjoataan myös valtakunnallisesti. Lisäksi Kuurnan Kartanot tarjoaa psykoterapiapalveluja: yksilöterapiaa, työnohjausta sekä konsultointia.

Toiminta perustuu vahvasti kognitiivisen käyttäytymisterapian teorioihin ja menetelmiin. Koulutetun KKT-terapeutin (VET) läsnäolo antaa mahdollisuuden soveltaa ko. terapian eri menetelmiä kuntoutusprosessin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

Asumispalveluun kuuluvat

  • ympärivuorokautinen ohjaus ja tuki
  • asukkaan asioista vastaaminen
  • ravitsevat ateriat
  • toimivat tukipalvelut (pyykki-, siivous- ja turvapalvelut)
  • monipuolinen kuntouttava toiminta

Yksikönpäällikkö
Jukka Örn
050 547 8958
jukka.orn@esperi.fi

Tiiminvetäjä
013 824 523