Esperi Hoitokoti Valkama

“Arjen tukea ja ohjausta suurella sydämellä.”

Esperi Hoitokoti Valkama on 44-paikkainen yksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista, tukea ja ohjausta mielenterveyskuntoutujille.  Asukkailla voi olla myös päihdeongelma, käytöshäiriöitä, liikuntarajoite tai muita elämän- ja arjenhallintaa vaikeuttavia ongelmia tai oireita, mitkä ovat esteenä itsenäisemmän asumisen ja elämän onnistumiselle. Valkama tarjoaa myös lyhytkestoista intervallihoitoa yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Hoitokoti Valkama on aloittanut toimintansa vuonna 2012.

Aktiivinen arki

Valkaman toiminta-ajatuksena on tarjota asukkaille kuntouttavaa asumispalvelua turvallisessa ja mahdollistavassa ympäristössä asukkaiden omia voimavaroja tukien. Valkamassa on voimakas kuntouttava ote, selkeät tekemisen ja arjen elämisen rajat ja paljon yhteistä toimintaa. Jokaisella asukkaalla on henkilökohtainen kuntoutustavoite ja - suunnitelma, jota arvioidaan kuukausittain. Tarkoitus on päästä oman elämän syrjään kiinni ja kuntoutua eteenpäin.

Yksikössä tehdään yhdessä ja luodaan turvallisia arjen rutiineita, eletään tavallista elämää iloineen ja suruineen, metsästetään juhlahetkiä, suunnitellaan ja vietetään juhlapyhiä, harrastetaan, jutellaan, opitaan yhdessä toisiltamme. Toiminta nivoutuu luontevasti muihin paikallisiin toimijoihin sekä paikalliseen palveluverkostoon.

Viihtyisä koti

Valkamassa on kolme erillistä siipeä. Jokaisessa siivessä toimii pienryhmäkoti, jossa on oma ryhmäkeittiö. Kodinomaiset ja avarat tilat luovat mahdollisuuden yksityisyyteen sekä yhteiseen sosiaaliseen toimintaan. Esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Huoneissa on hälytysjärjestelmä, jolla saa yhteyden hoitajaan tarvittaessa. Hoitokoti sijaitsee noin 5 kilometrin päässä Mikkelin keskustasta, hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Ammattitaitoinen henkilöstö

Valkamassa työskentelee koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö ympärivuorokauden. Valkama on erikoistunut erityisen haastavien asiakkaiden kuntouttamiseen ja elämänhallinnan tukemiseen. Hoitotyön laatu pohjautuu henkilökunnan vahvaan ammattitaitoon ja osaamiseen. Koska asukkaat ovat haasteellisia, tarvitaan monipuolista osaamista sekä ymmärrystä mielenterveys- ja päihdetyöstä. Jokaisella asukkaalla on oma kuntoutusohjaaja kannustamassa ja luotsaamassa, tavoitteena auttaa kuntoutujaa elämässä eteenpäin.

Asumispalveluun kuuluvat

  • ympärivuorokautinen ohjaus ja tuki
  • asukkaan asioista vastaaminen
  • ravitsevat ateriat
  • toimivat tukipalvelut (pyykki-, siivous- ja turvapalvelut)
  • monipuolinen kuntouttava toiminta

Yksikönpäällikkö
Taija Saalasti
0440 292 076
taija.saalasti@esperi.fi

Hoitajat
050 572 0083

Tiiminvetäjä Ankkuri/Kummeli
Anne Hämäläinen 0440 292 073

Tiiminvetäjä Laituri
Jukka Saikkonen 050 562 8349

Kuulumisia