Esperi Hoitokoti Hyrkin Puisto

“Meillä jokainen voi viettää hyvää ja aktiivista arkielämää omana itsenään.”

Esperi Hoitokoti Hyrkin Puisto tarjoaa kodinomaista, ympärivuorokautista asumispalvelua ikääntyneille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Lisäksi Hyrkin Puisto tarjoaa kevyempää palveluasumista sekä tukiasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Yksikkö toimii kolmessa kerroksessa. 1. kerros tarjoaa palveluasumista sekä tukiasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Yksikön 2. kerroksessa toimii 19-paikkainen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ryhmäkoti, joka tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista. Hyrkin Puiston 3. kerroksessa toimii 21-paikkainen vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Asukaspaikkoja Hyrkin Puistossa on yhteensä 52. Hoitokoti aloitti toimintansa vuonna 2009, osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi vuonna 2012.

Aktiivinen arki

Hyrkin Puistossa toimintaperiaatteina ovat tasa-arvoisuus, arvokas elämä ja ihmisarvon kunnioittaminen sekä ammatillisuus. Asukkaiden toimintakykyä tuetaan kuntouttavan hoitotyön keinoin. Kodinomaisuus tarkoittaa Hyrkin Puistossa päivittäistä yhdessäoloa, osallistumista ja ajanvietettä – unohtamatta turvallista ja lämmintä ilmapiiriä. Hyrkin Puistossa jokainen voi viettää hyvää ja aktiivista arkielämää omana itsenään. Tärkeä osa toimintaa on myös omahoitajuus ja sen toteuttaminen. Tämä luo pohjan turvalliselle ja mielekkäälle arjelle. Päiväohjelma ja -toiminta ovat asukaslähtöistä ja vaihtelee kodeittain.

Toiminnan perustana ovat sovelletut yhteisöhoidon periaatteet, henkilökohtaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä yhteiset säännöt. Laatu, kodinomaisuus ja yhteistyö kuuluvat arkeen. Kaikki yhteisön jäsenet, sekä asukkaat että työntekijät, osallistuvat yhteisön toimintaan. Yhteisöhoitoa toteutetaan olemalla mukana päivittäisissä tapahtumissa, kuten ruokailut ja kahvihetket, juhlat, retket ja toimintaryhmät.

Viihtyisä koti

Hoitokoti Hyrkin Puisto sijaitsee kauniissa puistomaisemissa Sastamalassa, Roismalan kaupunginosassa. Hoitokodin läheisyydestä löytyvät peruspalvelut sekä hyvät liikuntamahdollisuudet. Jokaisella asukkaalla on oma huone, jonne voi tuoda omia huonekaluja ja tavaroita. Pihapiiri on viehättävä ja ulkoilla voi myös kerrosten parvekkeilla. Viihtyisiä yhteisiä oleskelutiloja on jokaisessa kerroksessa useampi. Asukkailla on käytössään omat huoneet, pienimuotoinen kuntosali ja pihapiiri monipuolisine ulkoilu-mahdollisuuksineen.

Asumispalveluun kuuluvat

  • ympärivuorokautinen ohjaus ja tuki
  • asukkaan asioista vastaaminen
  • ravitsevat ateriat
  • toimivat tukipalvelut (pyykki-, siivous- ja turvapalvelut)
  • monipuolinen kuntouttava toiminta

 Asukkaaksi voi tulla palvelusetelillä, kunnan ostopalveluasiakkaana tai itse maksaen.

Yksikönpäällikkö
Marja-Riitta Jaakkola 
045 201 6797
marja-riitta.jaakkola@esperi.fi

Tiiminvetäjät
2. krs Timo Ollila 050 361 4295
3. krs Ritva Vastamäki puh 045 860 2788

Hoitajat
2.krs 045 201 6784
3.krs 045 209 5514

Kuulumisia

Selaa uutisia