Esperi Hoitokoti Rantakallio

“Kodinomaista asumista asukkaan voimavarat huomioiden”

Esperi Hoitokoti Rantakallio tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista sekä palveluasumista mielenterveyskuntoutujille ja ikäihmisille turvallisessa sekä kuntoutuksen mahdollistavassa ympäristössä kuntoutujien omia voimavaroja tukien. Mielenterveyskuntoutujat ja ikääntyvät asuvat omissa yksiköissä, eri kerroksissa. Henkilöstö on erikoistunut kyseisen asiakasryhmän hoitoon ja kuntoutukseen. Hoito on kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä. Asukaspaikkoja Rantakalliossa on yhteensä 36. Rantakallio on toiminut vuodesta 2008 lähtien, osaksi Esperiä yritys liittyi samana vuonna.

Lisäksi Rantakallio tarjoaa asumisen ja arjen tukea mielenterveyskuntoutujille. Palvelua tuotetaan asiakkaan omaan kotiin, kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan. Asumisen ja arjen tuen palvelukokonaisuus suunnitellaan aina asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Palvelu on kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea sekä ohjausta asiakkaan arkeen. 

Aktiivinen arki

On tärkeää, että asukas tuntee itsensä tärkeäksi ja kokee onnistumisen iloa. Kuntouttavasta toiminnasta sekä viriketoiminnasta pyritään luomaan miellyttäviä toimintahetkiä, joissa henkilökohtaiset mieltymykset, voimavarat ja asukkaan taidot otetaan huomioon. Myös asukkaiden mielipiteitä ja toiveita toiminnan suhteen huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. 

Rantakalliossa työote on kuntouttava ja asukkailla on toimintakyvyn sekä kiinnostuksen mukaisia vastuutehtäviä. Viriketoiminta pohjautuu kuntoutumista edistäviin toimintoihin. Hoitokodissa on erillinen ruokapalvelutoimittaja. Yhteistyötä Tampereen kaupungin sekä eri järjestöjen kanssa on aktiivista, mikä laajentaa asukkaiden sosiaalista ympäristöä luontevasti ja turvallisesti. Kuntouttavaa työotetta toteutetaan asukaslähtöisesti kolmen kuntoutusporrasmallin avulla. Asukkaalla on myös mahdollisuus saada yksilöllisesti räätälöityä ulospäin suuntautuvaa työtoimintaa asukkaan voimavarat huomioiden.

Viihtyisä ympäristö

Rantakallio sijaitsee palveluiden keskellä Hervannan kaupunginosassa, hyvien ulkoilumahdollisuuksien äärellä. Lähellä on puistoja ja lampia. Hervantaan on erinomaiset liikenneyhteydet ja aivan yksikön eteen tulee useita linja-autoja. Aivan kävelymatkan päässä yksiköstä on saatavilla paljon erilaisia palveluita, muun muassa pankit, terveysasema, mielenterveystoimisto, apteekki ja kaupat. Ympäristö tukee hyvin mm. niitä itsenäisen asioimisen tavoitteita, joita asukkaiden kuntoutumisessa on. Kokonaisuudessaan Rantakallio muistuttaa hyvin paljon tavanomaista kerrostaloasumista. Porrasmainen kuntoutumismalli toteutuu konkreettisesti: asukkaan toimintakyvyn edistyessä hän pääsee muuttamaan seuraavaan kerrokseen tai rappuun.

Rantakallio on mukana tukemassa Nuorisopalvelu Balanssin toimintaa.

Asukkaaksi voi tulla palvelusetelillä, kunnan ostopalveluasiakkaana tai itse maksaen.

Nuorisopalvelu BalanssiYksikönpäällikkö
Jaana Rytilahti
0440 292 085
jaana.rytilahti@esperi.fi

Tiiminvetäjä
044 7202721

Ohjaajat 
2.-3. krs. 0440 292 083
4.-5. krs. 0440 292 087
tukiasuminen 0440 292 089

Kuulumisia