Esperi Hoitokoti Pansio

“Pansiossa on viihtyisät yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat sekä kaksi piha-aluetta.”

Esperi Hoitokoti Pansio tarjoaa Turussa palveluasumista ja ympärivuorokautista palveluasumista sekä tukea ja kuntouttavaa ohjausta aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Hoitokodissa voi asua pitkäaikaisesti sekä kuntoutua vähemmän tuettuun asumismuotoon. Lisäksi hoitokoti tarjoaa lyhytkestoista intervallihoitoa tarpeen mukaan. Pansion hoitokodissa on neljä esteetöntä ryhmäkotia kahdessa kerroksessa. Yhteensä Pansion hoitokodissa on 34 asuntoa. Esperi Hoitokoti Pansio on ollut toiminnassa vuodesta 2012 lähtien.

Toiminnallinen arki

Hoitokoti Pansio  tarjoaa kuntouttavaa, yksilöllistä, turvallista ja virikepainotteista palveluasumista ja tehostettua palveluasumista aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Moniammatillinen tiimi pystyy vastaamaan myös haastavien asiakkaiden erityistarpeisiin. Pansion hoitokodissa työskentelee ympäri vuorokauden koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö. Jokaiselle asukkaalle laaditaan säännöllisesti tarkistettava, yksilöllinen ja voimavarat huomioiva kuntoutussuunnitelma. Perushoidon ja kuntoutuksen lisäksi asukkaille järjestetään monipuolista viriketoimintaa, joka tukee sosiaalisuutta tekemisen ja yhdessäolon kautta.

Hoitokoti Pansio on erikoistunut somaattisesti haastavien asiakkaiden hoitoon. Pansiossa järjestetään toimintaterapiaa osana asukkaiden tavoitteellista kuntoutumista. Toimintaterapiaan kuuluvat aktiivinen ja kuntouttava ryhmätoiminta sekä säännölliset retket ja virkistys. Pansion vakiintuneeseen ryhmätoimintaan kuuluvat esimerkiksi omaisryhmä, puutarharyhmä sekä liikunta- ja peliryhmä. Kuntoutujaa avustetaan ja tuetaan päivittäisissä toiminnoissa sekä ohjataan harjoittelemaan itsenäistä päätöksentekoa, arjen hallintaa ja yhteiskunnan pelisääntöjä. Jokaisella asukkaalla on oma kuntoutusohjaaja kannustamassa ja luotsaamassa, tavoitteena auttaa kuntoutujaa elämässä eteenpäin.

Viihtyisä koti

Pansion hoitokoti toimii uusissa tiloissa. Hoitokodin suunnittelussa on huomioitu asukkaiden erityistarpeet sekä hyödynnetty uuden teknologian mahdollisuudet turvallisuuden lisääjänä sekä hoitotyötä helpottavana tekijänä. Kaikki tilat ovat esteettömiä ja soveltuvat liikuntarajoitteisille ja apuvälineitä tarvitseville asukkaille. Jokaisessa 25 m2:n huoneessa on oma, invamitoitettu wc–kylpyhuone sekä minikeittiö tai keittiövaraus. Hoitokodissa on lisäksi viihtyisät yhteiskäytössä olevat oleskelu- ja ruokailutilat sekä kaksi piha-aluetta.Hoitokoti sijaitsee keskellä muuta asutusta, joten asukkaat voivat osallistua alueen aktiviteetteihin.

Asumispalveluun kuuluvat

  • ympärivuorokautinen ohjaus ja tuki
  • asukkaan asioista vastaaminen
  • ravitsevat ateriat
  • toimivat tukipalvelut (pyykki-, siivous- ja turvapalvelut)
  • monipuolinen kuntouttava toiminta

Yksikönpäällikkö
Timo Nuutinen
050 570 7759
timo.nuutinen@esperi.fi

Ohjaajat
050 433 6086

Kuulumisia