Uudenmaan Tukitupa

“Monipuoliset palvelut yksilölliseen tuen tarpeeseen!”

Uudenmaan Tukitupa tarjoaa itsenäisen asumisen tukemista, tukiasumista, kotiin vietäviä tukipalveluita sekä asumisvalmennusta mielenterveyskuntoutujille. Palvelu on kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea ja ohjausta asiakkaan arkeen ja asumiseen. Kuntoutuja voi asua omassa kodissaan, tukiasunnossa tai asumisvalmennusyksikössämme. Palvelua tarjotaan valtakunnallisesti.

Toiminnan viitekehyksenä on palveluohjaus. Painotamme asiakkaan ja työntekijän välistä luottamusta, rinnalla kulkemista ja asiakkaan etua. Palveluohjauksen avulla voimme helpottaa asiakkaan toimimista ja asioimista palvelujärjestelmässä: kokoamme asiakkaalle valmiiksi juuri hänen tarvitsemansa palvelut.

Uudenmaan Tukitupa tarjoaa itsenäisen asumisen tukemista, tukiasumista, kotiin vietäviä tukipalveluita sekä asumisvalmennusta mielenterveyskuntoutujille. 

Itsenäisen asumisen tukeminen

Tuemme asiakasta kokonaisvaltaisesti, jotta itsenäinen asuminen ja arki onnistuisi. Ohjaamme asiakasta asioiden hoidossa ja palvelujärjestelmässä toimimisessa. Tukeminen perustuu ohjaajan ja asiakkaan väliseen hyvään luottamus- ja vuorovaikutussuhteeseen.

Tukiasunnot ja kotiin vietävät tukipalvelut

Tukiasuntoja vuokrataan mielenterveyskuntoutujille. Asunto ja monipuoliset tukipalvelut mahdollistavat tasapainoisen arjen rakentamisen. Tukiasuntoihin räätälöidään yhteistyössa palvelut, jotka asiakas tarvitsee arjen hallinnan tueksi. Tavoitteena on asiakkaan siirtyminen tukiasunnosta omaan asuntoon, jota haetaan yhdessä. Asiakkaan on mahdollisuus saada tarvittaessa tukea myös omaan asuntoon.

Asumisvalmennus

Asumisvalmennusjakson aikana harjoitellaan elämänhallintataitoja ja arvioidaan tuentarvetta. Asumisjakson päätteeksi pyritään löytämään asiakkaan elämäntilanteeseen mahdollisimman hyvin sopiva asumismuoto ja tarpeita vastaavat tukipalvelut. Asumisvalmennusta tarjotaan asumisyksiköissä ja palvelua viedään myös asiakkaiden koteihin.

Avo- ja jälkihuollon palvelut

Uudenmaan Tukituvan palveluihin kuuluu myös arjen ja asumisen tukipalvelut; perhetyö, ammatillinen tukihenkilötoiminta, yksilöllinen koulunkäynnin tukeminen sekä nuorten äitien ja perheiden tukeminen.

Yksikönpäällikkö
Selja Ollila
044 316 0100
selja.ollila@esperi.fi