Arjen Aakkoset -palvelu

“Palvelupolku ohjaa nuorta kohti itsenäistä, tasapainoista ja mielekästä elämää.”

Uudenmaan Tukituvan Arjen Aakkoset -palvelu on suunnattu erityistä asumista tarvitseville nuorille, kuten itsenäistyville ja jälkihuoltonuorille tai lastensuojelun avohuollon asiakkaille. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä asunnottomuutta sekä syrjäytymistä. Palvelu on intensiivistä ja lyhytkestoista. Arjen Aakkosia arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa ja suunnitellaan jakso asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Tilanteen mukaan palvelu voidaan toteuttaa joko asiakkaan omassa kodissa tai Uudenmaan Tukituvan tukiasunnossa. Palvelupolku ohjaa nuorta kohti itsenäistä, tasapainoista ja mielekästä elämää.

Tukea arjenhallintaan

Palvelun tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen tarpeenkartoitus ja täsmätoimet elämänhallinnan tukemiseksi. Jakson aikana harjoitellaan arjen perusasioita kuten vuorokausirytmiä, ravitsemusta, taloudenhallintaa ja asunnosta huolehtimista. Lisäksi käsitellään muun muassa sosiaalisia taitoja, terveyttä, vapaa-aikaa, koulutusta ja tulevaisuuden suunnitelmia. Nuori oppii käytännönjärjestelyjä sekä käyttämään eri palveluita ja hoitamaan paperiasioita.

Henkilökunta on sosiaali- ja terveysalan tutkinnon omaavia ammattilaisia. Nuorella on oma ohjaaja tukemassa ja avustamassa eteenpäin. Ohjaajan kanssa tapaamisia pidetään vähintään kolmesti viikossa, jonka lisäksi puhelinpäivystys vastaa ympärivuorokautisesti. Asiakkaan ja ohjaajan välinen luottamussuhteen rakentaminen on tärkeää.

Arjen Aakkosissa edetään jaksoittain; palvelukokonaisuus on jaettu neljään eri osa-alueeseen, johon kuhunkin keskitytään muutama viikko kerrallaan. Jokaista osa-aluetta arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa sekä etukäteen että jälkeenpäin. Tämän lisäksi tehdään yhteistyötä sosiaalityöntekijän kanssa. Yhteensä palvelu kestää noin neljä kuukautta.

Ennen tuen päättymistä jokaiselle asiakkaalle etsitään oma koti. Palvelukokonaisuuden päättyessä asiakkaan kanssa yhdessä laaditaan loppuraportti ja toimitetaan sosiaalityöntekijälle. Lopuksi tehdään myös suunnitelma tulevaisuuden varalle.

Yksikönpäällikkö
Selja Ollila
044 316 0100
selja.ollila@esperi.fi