Asumisvalmennus

“Tavoitteellista asumisen valmennusta!”

Tarjoamme tavoitteellista asumisvalmennusta sekä nuorille että perheille. Määrittelemme asumisvalmennusjakson pituuden ja tuen tarpeen aina yksilöllisesti. Viemme palvelua myös asiakkaiden koteihin.

Asumisvalmennusjakson aikana harjoitellaan elämänhallintataitoja ja arvioidaan tuentarvetta. Asumisjakson päätteeksi pyritään löytämään nuoren elämäntilanteeseen mahdollisimman hyvin sopiva asumismuoto ja nuoren tarpeita vastaavat tukipalvelut.

Asumisyksikkö SUOKKO on 9-paikkainen päihteetön yksikkö Helsingin Pohjois-Haagassa. Suokko on tarkoitettu syrjäytymisuhan alla oleville ja erityistä tukea tarvitseville nuorille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Suokossa työskentely painottuu syrjäytymisen syiden ja arjen haasteiden selvittämiseen. Tavoitteena on nuoren itsenäistyminen, oman asunnon löytyminen sekä yhteiskuntaan kiinnittyminen. Ohjaaja on paikalla päivittäin.

Palvelut ovat kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea sekä ohjausta arkeen ja asumiseen. Olennaista on rinnalla kulkeminen, asiakkaan etua korostava työtapa ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Työmenetelmänä käytämme palveluohjausta, jossa tarvittavat palvelut kootaan nuoren tueksi. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen tuki- ja palvelusuunnitelma.

Henkilökunta on sosiaali- ja terveysalan tutkinnon omaavia ammattilaisia: sosionomeja tai päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistuneita lähihoitajia. Jokaisella nuorella on oma työntekijä sekä työpari käytettävissä.

Palveluun kuuluu:

  • ohjaajan tuki 7 päivänä viikossa, 24/7 päivystys
  • asumisen, arjen sekä rahankäytön ohjaaminen ja arviointi
  • motivointia päivätoimintaan, opiskeluun tai työelämään
  • palveluohjausta eri palveluiden käyttämisessä
  • tuettu lääkehoito
  • nuorille tarkoitetut erilaiset ryhmät
  • tiivis verkostotyöskentely