Avo- ja jälkihuollon palvelut

“Tasapainoinen arki kaikille!”

Arjen ja asumisen tukipalvelut tarjoaa monipuolisia avo- ja jälkihuollon palveluita lapsille sekä nuorille äideille ja perheille. Rakennamme tasapainoista arkea yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Perhetyö

Perhetyö on perheen kokonaisvaltaista auttamista, jokaisen perheenjäsenen tarpeet huomioiden. Työtä tehdään perheen ehdoilla, tarvittaessa viikon jokaisena päivänä. Ohjaaja toimii turvallisena aikuisena, joka voi tukea lasten hoidossa, avustaa kotitöissä ja ohjata palvelujärjestelmässä toimimisessa. Toimiva, perheen keskinäinen vuorovaikutussuhde tuo arkeen tasapainoa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on rinnalla kulkemista ja arjessa ohjaamista. Luotsaamme asiakasta eteenpäin elämässä ohjaten, motivoiden ja kannustaen. Säännöllinen arki ja mielekäs vapaa-ajantoiminta tukevat asiakkaan elämänhallintaa.

Yksilöllinen koulunkäynnin tukeminen

Yksilöllinen koulunkäynnin tukeminen ehkäisee syrjäytymistä ja laitoshoidon tarvetta. Ohjaaja voi avustaa koulunkäynnissä tai tukea opiskelua kotona. Tavoitteena voi olla esimerkiksi peruskoulun päättötodistuksen saaminen.

Nuorten äitien ja perheiden tukeminen

Nuorille äideille ja perheille tarjoamme raskausajan tukea ja valmennusta vanhemmuuteen. Autamme jaksamaan ja ohjaamme arjessa – teemme kotikäyntejä myös virka-ajan ulkopuolella. Lapsen ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen on erityisen tärkeää.