Itsenäisen asumisen tukeminen

“Tukeva ote elämästä!”

Tuemme asiakasta kokonaisvaltaisesti, jotta itsenäinen asuminen ja arki onnistuisi. Ohjaamme asiakasta asioiden hoidossa ja palvelujärjestelmässä toimimisessa, tavoitteena on saada hänen asiansa järjestykseen ja arkensa tasapainoon. Tukeminen perustuu ohjaajan ja asiakkaan väliseen hyvään luottamus- ja vuorovaikutussuhteeseen.

Vuokraamme tukiasuntoja itsenäistyville nuorille, erityistä tukea tarvitseville ja syrjäytymisuhan alla oleville asiakkaille, mielenterveys- ja päihdekuntotujille sekä perheille. Asunto on elämän perusedellytys ja tukipalvelut mahdollistavat tasapainoisen arjen rakentamisen. Tukipalvelut räätälöidään asiakkaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen pohjalta.

Esimerkki itsenäistyvälle asiakkaalle kohdennetusta tuetun asumisen mallista:

  • kotikäynnit 1-5 krt/vko sekä yhteydenpito puhelimitse tarpeen mukaan
  • ohjaaminen asumisessa ja rahankäytössä
  • motivointia opiskeluun, työelämään sekä asioiden hoitamiseen
  • palveluohjausta sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttämisessä ja ohjausta eri paperiasioiden hoidossa sekä käytännön järjestelyissä
  • yksilöllinen tuki ja ohjaus sekä valvonta ( esim. vuokranmaksut, asumishäiriöt ja asunnon kunto)
  • mielekkään vapaa-ajan toiminnan tukeminen
  • luottamukselliset keskustelut
  • verkostotyöskentely (esim. sosiaalipalvelut, asuntopalvelut, työvoimatoimisto, Kela ja lähiomaiset)

Palveluohjaus

Painotamme asiakkaan ja työntekijän välistä luottamusta, rinnalla kulkemista ja asiakkaan etua. Palveluohjauksen avulla voimme helpottaa  toimimista ja asioimista palvelujärjestelmässä: kokoamme asiakkaalle valmiiksi juuri hänen tarvitsemansa palvelut.