Arjen ja asumisen tukipalvelut

“Tasapainoinen arki kaikille!”

Esperin arjen ja asumisen tukipalvelut rakentaa tasapainoista arkea yhdessä asiakkaiden kanssa. Kehittyneet palvelumme on suunniteltu tukemaan asiakkaiden muuttuvia elämäntilanteita. Työskentely on välittämistä ja rinnalla kulkemista – tavoitteena on hyvä, omaehtoinen elämä.

Tarjoamme kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea sekä ohjausta asiakkaan arkeen ja asumiseen. Palveluita tuotetaan asiakkaiden omiin koteihin, tukiasuntoihin sekä asumisvalmennusyksiköihimme. Kohderyhmänä ovat itsenäistyvät nuoret, jälkihuoltonuoret, lastensuojelun avohuollon asiakkaat, päihde- ja mielenterveysasiakkaat sekä nuoret äidit ja perheet.  

Laadukkaat palvelumme räätälöidään aina asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Tavoitteena on tasapainoisempi arki. Johdonmukaisella toiminnalla saamme hyviä tuloksia.

Päivystämme 24/7. Ammattitaitoinen henkilöstömme koostuu mm. sosionomeista sekä päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistuneista lähihoitajista.

Tarjoamme muun muassa seuraavia palveluita:

  • itsenäisen asumisen tukeminen
  • asumisvalmennus
  • tuettu asuminen
  • lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palvelut
  • koulunkäynnin tukeminen
  • nuorten äitien ja perheiden tukeminen

Toimintamme viitekehyksenä on palveluohjaus

Painotamme asiakkaan ja työntekijän välistä luottamusta, rinnalla kulkemista ja asiakkaan etua. Palveluohjauksen avulla voimme helpottaa asiakkaan toimimista ja asioimista palvelujärjestelmässä: kokoamme hänelle valmiiksi juuri hänen tarvitsemansa palvelut.

Yksikönpäällikkö
Selja Ollila
044 316 0100
selja.ollila@esperi.fi

Postiosoite:
Seutulantie 3-5 G
04410 Järvenpää