Tuettu asuminen

“Tarjoamme monipuolisen valikoiman tuetun asumisen palveluita erilaisiin tarpeisiin”

Tuettua asumista tarjotaan seuraaville asiakasryhmille:

Tuettu asumispalvelu on suunnattu henkilöille, jotka eivät selviydy täysin itsenäisesti arjessaan. Tukiasuminen on arjen, asumisen ja itsenäistymisen tukemista. Tarkoituksena on turvata asiakkaan itsenäinen elämä, tukemalla asiakasta tarvittavilla tukitoimilla. Tarjoamme tuettua asumista asiakkaiden omiin koteihin sekä Esperin tukiasuntoihin sekä asumisvalmennusyksiköihin.

Tuettua asumista tarjotaan elämän eri tilanteisiin sekä muutosvaiheisiin kuten lisätuen tarpeeseen. Tuettua asumista voidaan tarjota myös asiakkaan siirtyessä palveluasumisesta kevyempään asumismuotoon. Näin varmistetaan, ettei asiakas jää yksin, vaan saa edelleen tukea tarvitsemiinsa haasteisiin. Lisäksi tuettua asumista voidaan tarjota elämän poikkeus- tai kriisitilanteissa kuten sairaalasta kotiutumisen jälkeen.

Palvelun tavoitteena on asiakkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu. Asiakkaita tuetaan ja kannustetaan hankkimaan valmiuksia, jotka mahdollistavat pärjäämisen omillaan tai muuton itsenäisempään asumismuotoon. Tuettua asumista tarjotaan myös ennaltaehkäisevänä tukitoimena, jolloin tarkoituksena on esimerkiksi pitkäaikaisen lastensuojeluasiakkuuden ehkäiseminen.

Tuettu asuminen suunnitellaan aina asiakkaan yksilöllisistä tarpeista käsin. Enemmän tukea tarvitsevalle asiakkaalle voidaan tarjota tukikäyntejä päivittäin. Kevyempää tukea tarvitsevaa henkilöä voidaan vuorostaan tavata kerran viikossa tai harvemmin. Palvelu suunnitellaan aina asiakkaan sen hetkisen tilanteen mukaan, yhdessä kunnan yhteistyöhenkilön sekä asiakkaan ja hänen tukiverkostonsa kanssa. Palvelutarpeen muutoksiin voidaan reagoida nopeasti ja joustavasti.

Tuentarpeen tapaan myös asumisen sisältö arvioidaan asiakaskohtaisesti. Tukikäynnin aikana voidaan esimerkiksi avustaa asiakasta ruoanlaitossa, tarjota psykososiaalista tukea, ohjata palvelujärjestelmässä toimimisessa tai motivoida mielekkään vapaa-ajantoiminnan löytämisessä.

Esperi tarjoaa tuettua asumista valtakunnallisesti. Lisäksi Esperillä on vuokrattavia tukiasuntoja useilla paikkakunnilla. Seuraavat yksiköt tarjoavat tuettua asumista (lisätietoa saat yksikön sivuilta):

Toimi näin!

·        Tutustu Esperin tuettua asumista tarjoaviin yksiköihin.

·        Kysy lisää Esperin asiakasneuvonnasta, numerosta 010 408 9444.

·        Ole yhteydessä kotikuntasi sosiaali- ja terveystoimeen.