Ammattitaitoinen henkilöstö

Kehitysvammaisten kodeissamme työskentelee moniammatillinen ja osaava henkilökunta. Koulutustaustasta riippumatta yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa asukkaillemme turvallinen, mielekäs ja omannäköinen arki. Yhteistyö asukkaidemme läheisten sekä muiden sidosryhmien kanssa on tärkeä osa henkilökuntamme työtä.

Sairaanhoitaja ja tiimivastaava

Sairaanhoitaja vastaa asukkaiden lääkehoidosta kokonaisuutena ja sairaanhoidollisista tehtävistä. Riippuen asumispalveluyksikön koosta, sairaanhoitajia voi olla yksi tai useampi.

Tiimivastaavina toimii eri koulutustaustaisia ammattilaisia, joiden tehtävänä on huolehtia arjen sujumisesta sekä tiedonkulusta henkilökunnan kesken. Tiimivastaava toimii yksikön esihenkilön sijaisena lomien aikana.

Voit tutustua sairaanhoitajan ja tiimivastaavan työhön Esperillä tarkemmin urasivuillamme:
Tutustu sairaanhoitajan työhön tästä. 
Tutustu tiimivastaavan työhön tästä. 

Lähihoitaja

Suuri osa työntekijöistämme on lähihoitajia, joilla voi olla erilaisia ammatillisia suuntautumisia taustalla – ikäihmisten hoitotyöhön, mielenterveystyöhön tai kehitysvammatyöhön. Lähihoitajien tehtäviin kuuluu mm. asukkaidemme omaohjaajana toimiminen, perushoitotyö, lääkehoito sekä erilaisten mielekkäiden toimintojen suunnittelu ja toteuttaminen asukkaidemme toiveiden pohjalta.

Voit tutustua tarkemmin lähihoitajan työhön Esperillä urasivuillamme, tästä.

Hoiva-avustaja

Hoiva-avustajan koulutus koostuu kahdesta lähihoitajan tutkinnon osasta. Hoiva-avustajilla on näin ollen hyvät valmiudet toimia niin avustavissa tehtävissä, kuin perushoitotyössä. Hoiva-avustajat eivät osallistu esimerkiksi lääkehoitoon tai vaativiin hoidollisiin toimenpiteisiin.

Voit tutustua tarkemmin hoiva-avustajan työhön Esperillä urasivuillamme, tästä.

Muut ammattilaiset

Kodeissamme työskentelee avustavissa tehtävissä myös hoitoapulaisia, keittiötyöntekijöitä ja siistijöitä. Moniammatillista näkökulmaa työyhteisöön tuovat lisäksi fysioterapeutit, toimintaterapeutit, sosionomit ja geronomit. Jokaisella työntekijällä on oma tärkeä paikkansa osana työyhteisöä tuoden omaa ammattitaitoaan asukkaidemme hyvinvoinnin tukemiseksi.

Haluaisitko tutustua henkilökuntaamme? Täältä löydät kotiemme tekemiä esittelyitä henkilöstöstä.

Etsitkö uutta suuntaa urallesi? Lisätietoa meistä työnantajana ja avoimet työpaikkamme löydät täältä.