Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Esperi Koti Kevätportti tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista kodinomaisessa ympäristössä 15 kehitysvammaiselle sekä erityistä tukea tarvitsevalle. Vakituisen asumisen ohella tarjotaan myös tilapäishoitoa omaishoidon vapaiden tai asumisharjoittelun ajaksi. Kodin asukkailla voi olla erityistuen tarpeita esimerkiksi psyykkisellä, fyysisellä tai sosiaalisella alueella. Asukkaita tuetaan mahdollisimman itsenäiseen ja omatoimiseen arkeen asukkaan yksilöllinen tuen tarve huomioiden.

Toiminnallinen arki

Koti tarjoaa asukkailleen turvallisen ja virikkeellisen ympäristön. Tavoitteena on luoda asukkaille perusta ja edellytykset itsenäisempään asumismuotoon tulevaisuudessa. Kommunikaation tukeminen, omatoimisuuden edistäminen, suunnitelmallinen vapaa-aika sekä sujuva koulunkäynti ovat tärkeimpiä tavoitteita. Jokaiselle laaditaan oma palvelu- ja hoitosuunnitelma jota päivitetään vuosittain. 

Viihtyisä ympäristö

Kevätportti on yksikerroksinen rivitalo, jossa jokaisella asukkaalla on käytössä oma huone sekä viihtyisät yhteistilat. Asukkaat voivat itse sisustaa omat huoneensa mieleisekseen. Pihamaalta löytyy katettu terassi ja aidattu piha grillipaikkoineen. 

Esperi Koti Kevätportin läheisyydessä sijaitsee Esperi Kasperikoti, joka tarjoaa asumispalveluita lapsille ja nuorille kehitysvammaisille. Molemmat kodit sijaitsevat Rovaniemen Vennivaarassa, kävelymatkan päässä toisistaan. Läheltä löytyvät lähipalvelut, toimiva joukkoliikenneyhteys sekä hyvät ja monipuoliset ulkoilumahdollisuudet. Koti on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi toukokuussa 2016.

Huomaan-palvelu            

Huomaan-palvelu on keskeinen osa kodin toimintaa. Huomaan-palvelu tarjoaa inhimillistä asumispalvelua, jossa on sydän paikallaan. Se tarkoittaa kodinomaista asumista ja itsenäistä elämää yksilön ehdoilla. Palvelu takaa tasa-arvoisen kohtelun, jossa huomioidaan hienovaraisesti yksilön sekä perheen tarpeet, elämäntilanteet ja tunteet. Huomaan-palvelun periaatteiden mukaisesti Kevätportti tarjoaa lämminhenkisen, yhteisöllisen ja turvallisen kodin.

Palvelun inhimillinen hoivaote perustuu henkilön tuntemiseen ja asukkaiden sekä perheiden aitoon kuuntelemiseen. Suhde henkilökohtaisen ohjaajan ja asukkaan välillä rakentuu luottamukseen ja välittömyyteen. Henkilökunnan ammattitaito perustuu kykyyn antaa asukkaalle omaa tilaa ja aikaa kasvaa sekä kehittyä.