Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Kotipesä tarjoaa ympärivuorokautista autettua asumista sekä kevyempää tukiasumista kehitysvammaisille Pieksämäellä. Ympärivuorokautinen autettu asuminen on tarkoitettu kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista tukea, ohjausta ja hoitoa. Tukiasuminen on tarkoitettu lievästi kehitysvammaisille henkilöille, joiden tuen ja avuntarve on vähäinen. Tukiasumisen asukas tarvitsee vain vähän tukea päivittäisten askareiden hoitamisessa. Lähinnä asukas tarvitsee valmennusta itsenäistymisen taidoissaan.

Autetun asumisen paikkoja kodissa on 15 ja tukiasuntoja 3. Kotipesä on toiminut vuodesta 1996 lähtien, osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi vuonna 2014.

Mielekäs arki

Kotipesässä tavoitteena on tukea asukkaiden toimintakykyä sekä oman, mielekkään, elämän toteutumista. Kotipesässä kunnioitetaan asukkaiden yksityisyyttä ja asukkaille halutaan tarjota mahdollisuus toimia tasavertaisina yhteisön jäseninä. Toimintaperiaatteena on kodinomaisuus, asukkaiden itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä oman toimintakulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen. Henkilöstöllä on osaamista ikääntyneiden kehitysvammaisten palvelutarpeista. 

Tavoitteena on tuottaa edellytykset sille, että asukas selviytyy asumisesta ohjaajan tuella, omia taitojaan ja osaamistaan hyödyntäen. Arjessa ylläpidetään olemassa olevia taitoja ja harjoitellaan uusia. Asumisessa keskeistä on asukkaan kuntoutumista tukeva ja edistävä työote. Kotipesässä työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökunnalla on monipuolista erityisosaamista kehitysvamma-alalta.

Suurin osa asukkaista käy arkisin ulkopuolisissa päivätoiminnoissa, mikä rytmittää mukavasti arkea. Säännöllisiä, jo perinteeksi muodostuneita tapahtumia Kotipesässä on useita. Tapahtumista suosikkeja ovat muun muassa musapiiri, disko ja bändin esiintyminen. 

Kodissa nautitaan päivittäin maukasta kotiruokaa. Yhdessä osallistutaan ruokalistojen suunnitteluun ja välillä myöskin ruuan valmistamiseen ja leipomiseen. 

Viihtyisä koti

Jokaisella asukkaalla on omalla kylpyhuoneella varustettu huone, jonka asukas saa sisustaa mieleisekseen. Asukkaiden yhteiskäytössä on lisäksi viihtyisästi sisustetut yhteistilat: keittiö, ruokailu- ja oleskelutilat, pyykinhuoltotilat sekä sauna. Kotipesässä on huomioitu asukkaiden esteetön sekä turvallinen liikkuminen. Kotipesä muutti uusiin toimitiloihin marraskuussa 2014. Uudet tilat sijaitsevat Kontiopuiston kaupunginosassa Pieksämäellä.