Hoitokoti Littoinen Kaarina ruokapöytä
Kuvagalleria

Esperi Hoitokoti Littoinen, Kaarina

Koti kehitysvammaisille
Hoitaja
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot
Monipuolisesti virikkeitä ja harrastustoimintaa
Koti
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Varotoimenpiteet

Emme toistaiseksi ota vastaan vierailijoita

Haluamme turvata asukkaamme ja henkilöstömme koronaviruksen aiheuttamilta tartunnoilta. Tämän johdosta emme toistaiseksi ota vastaan ulkopuolisia vierailijoita.

Kodin kuulumisia

Esperi Koti Littoinen tarjoaa palveluita kehitysvammaisille ja eri tavoin vammautuneille henkilöille, joilla on perushoitoon liittyviä tarpeita. Littoisissa on kaksi pienkotia: Tupa ja Pirtti, joissa on yhteensä 13 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa. Hoito on kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä hoitoa - jokainen asukas on ainutkertainen. Koti sijaitsee Kaarinassa, rauhallisella asuinalueella Turun kaupunginrajan läheisyydessä. Koti Littoinen on toiminut vuodesta 1998 lähtien, osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi vuonna 2009.

Mielekäs arki

Työote on kuntouttava ja osallistava, eli asukkaan toimintakykyä pyritään kehittämään ja ylläpitämään päivittäisissä toimissa tämän itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Jokaiselle asukkaalle on nimetty omaohjaaja, jonka kanssa voi esimerkiksi käydä asioilla hoitokodin ulkopuolella. Asukkaat osallistuvat kodin toimintaan omien voimavarojensa ja kiinnostuksensa mukaan.

Kodissa toimii Verstas, jonka tarkoituksena on antaa elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia jokaiselle toimintaan osallistujalle. On tärkeää, että asukas tuntee itsensä tärkeäksi ja kokee onnistumisen riemun. Verstaassa pyritään luomaan miellyttäviä toimintahetkiä, joissa henkilökohtaiset mieltymykset ja taidot otetaan huomioon. Myös asukkaiden mielipiteet ja toiveet päivätoiminnan suhteen huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Verstaan toimintaan kuuluu tärkeänä osana myös retket, tanssit, konsertit, ravintoloissa ruokailu, ostoksilla käyminen ym. Ulkoilu on myös tärkeä osa Verstaan toimintaa.

Päivätoiminta

Asukkaille järjestetään arkisin päivätoimintaa, josta vastaa päivätoiminnanohjaaja. Päivätoiminta sisältää ryhmä- ja yksilötoimintaa esimerkiksi kädentaitojen harjoittelemista, musiikkia, liikuntaa, keskustelua ajankohtaisista asioista, retkiä ja ulkoilua. Asukkaiden toiveet ja erityisosaaminen otetaan päivätoiminnassa huomioon.

Moniammatillinen henkilöstö

Vakituiseen henkilökuntaan kuuluu koulutettuja hoitotyön ammattilaisia. Motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta takaa osaltaan parhaat tulokset myös asukastyössä. Hoitokodilla on töissä moniammatillinen tiimi. Työntekijöiden ammatillisia koulutuksia ovat muun muassa kehitysvammaistenhoitaja, mielenterveyshoitaja, lähihoitaja ja sairaanhoitaja.