Esperi kehitysvammaiset_popparit_esite
Kuvagalleria

Esperi Hoitokoti Mäntyrinne, Suolahti

Koti kehitysvammaisille
Hoitaja
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot
Monipuolisesti virikkeitä ja harrastustoimintaa
Koti
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Kodin kuulumisia

Esperi Koti Mäntyrinne tarjoaa ympärivuorokautista autettua asumista kehitysvammaispalvelun asiakkaille. Mäntyrinne on turvallinen ja lämminhenkinen koti, johon omaiset ja ystävät ovat aina tervetulleita. Kodissa on 10 asukaspaikkaa. Osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi kesäkuussa 2018.

Mielekäs arki

Esperi Koti Mäntyrinteen asukkaat saavat apua, tukea ja ohjausta yksilöllisen tarpeensa sekä toimintakykynsä mukaan. Asukkaat osallistuvat kodin päivittäisiin toimiin ja arjen askareisiin monipuolisesti. Heitä kannustetaan itsenäisyyteen ja tuetaan osallistumaan omaa elämää koskevaan päätöksentekoon. Asukkaita avustetaan opiskelu- ja tukityöpaikan hankinnassa.

Toiminnan lähtökohtana on aktiivinen arki, joka on täynnä harrastustoimintaa. Harrastustoiminnassa huomioidaan asukkaiden omat mielenkiinnon kohteet. Käymme yhdessä retkillä ja tapahtumissa, sekä liikumme yhdessä. Asukkaat saavat yhdessä omaisten kanssa vaikuttaa kotimme arkeen sekä juhlaan.

Turvallinen koti

Asukkailla on käytössään oma huone sekä viihtyisät yhteistilat. Turvallisella ja isolla piha-alueella ulkoillaan ja pelaillaan ympäri vuoden. Viereinen kaunis puisto tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen liikkumiseen.