Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Niittykari on Limingassa sijaitseva asumispalveluyksikkö kehitysvammaisille aikuisille. Kodissa on yhteensä 17 asukaspaikkaa ympärivuorokautiseen asumispalveluun ja 5 paikkaa tuettuun asumiseen. Palvelut perustuvat kuntouttavaan työotteeseen, jonka tavoitteena on tarjota hyvä ja laadukas elämä, johon asukkaalla on mahdollisuus itse vaikuttaa.

Henkilökuntaa on paikalla ympärivuorokautisesti. Hoidon pääperiaatteita ovat hyvä perushoito, kehitysvammaisen kunnioittaminen ainutlaatuisena yksilönä, aikuisuuden ja omatoimisuuden tukeminen sekä asukkaan taitojen ylläpitäminen.

Toiminnallinen arki

Tavoitteena on kehitysvammaisen yksilöllisten edellytysten mukainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja hyvinvointi. Kodissa työskennellään kuntouttavan ja osallistavan hoitotyön otteella. Asukas otetaan mukaan päivittäisiin askareisiin hänen voimavarojensa mukaisesti. Asukkaat osallistuvat esimerkiksi kodin puhtaanapitoon, ruokahuoltoon ja pihatöihin. Asukkaille järjestetään heidän toiveensa huomioiden viriketoimintaa muun muassa askartelua, leipomista, maalaamista, ulkoilua ja retkiä.

Viihtyisä ympäristö

Niittykari on uusi, keväällä 2022 valmistunut yksikkö. Kodin väki muutti vanhoista Ystäväntien tiloista Niittykariin maaliskuussa 2022. Jokaisella asukkaalla on oma tilava huone wc-/kylpyhuonetiloineen ja lisäksi käytössä on runsaasti yhteistiloja. Koti sijaitsee Limingan keskustan tuntumassa rauhallisella asuinalueella kaikkien peruspalvelujen läheisyydessä. Kulkuyhteydet muun muassa Oulusta Liminkaan ovat helpot ja nopeat.

Osaava henkilöstö

Kodissa työskentelee yksikönpäällikön lisäksi 16 sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanutta ohjajaa. Hoidon laadun takeena on koko henkilökunnan ammattitaito alalta, kokemus kehitysvammatyöstä, koulutus ja työnohjaus sekä positiivinen ja motivoitunut asenne työhön. Erikoisosaamista yksikössämme löytyy muun muassa vaihtoehtoisten kommunikaatiomuotojen käytössä, esimerkiksi facilitointi ja picto-kuvat.