Hoitokoti Päivälehto Esperi Hartola
Kuvagalleria

Esperi Hoitokoti Päivälehto, Hartola

Koti kehitysvammaisille
Hoitaja
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot
Monipuolisesti virikkeitä ja harrastustoimintaa
Koti
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa. Lisäksi kodeissamme järjestetään tilapäistä asumista teemaviikonloppujen ja kesäleirien merkeissä.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Asumisjakson kesto sovitaan aina yksilöllisesti, asiakkaan tarpeen mukaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Kodin kuulumisia

Esperi Koti Päivälehto tarjoaa asumispalveluita, työ- ja päivätoimintaa, tilapäishoitoa sekä avohuoltoa kehitysvammaisille ja vajaakuntoisille henkilöille Hartolassa. Toiminta-ajatuksena on tarjota kokonaisvaltaisia sekä kuntouttavia palveluita asiakaslähtöisesti. Asukkaat saavat apua, tukea ja ohjausta yksilöllisen tarpeensa sekä toimintakykynsä mukaan. Palvelukokonaisuus suunnitellaan aina yksilöllisesti, jokaiselle asukkaalle sopivaksi. Päivälehdon asiakkaina ovat tällä hetkellä n. 45 kehitysvammaista ja heidän perheensä. Palvelukeskus Päivälehto Oy on toiminut vuodesta 2005, osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi vuonna 2014.

Palvelukoti Onnela ja Toivola tarjoavat ympärivuorokautista, tehostettua asumispalvelua. Yksiköt sijaitsevat Hartolan kirkonkylässä. Palvelukoti Onnela tarjoaa lisäksi tilapäishoitoa, joka mahdollistaa muun muassa omaishoitajien lomapäivien pidon. Tukiasunnoissa asuville asukkaille tarjotaan palveluita jokaisen yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Päivälehdon palveluihin kuuluvat myös lasten ja nuorten iltapäivähoito sekä loma-ajanhoito. Avohuollonohjausta vuorostaan tarjotaan aikuisille, kotona asuville, kehitysvammaisille ja heidän perheilleen.

Palvelukeskus Päivälehto tarjoaa päivätoimintaa arkipäivisin Palvelukoti Onnelan alakerran tiloissa. Asiakkaat osallistuvat päivätoimintaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Lievästi kehitysvammaisille ja muille vajaakuntoisille järjestetään myös avotyötoimintaa. Avotyötoiminnassa henkilö työskentelee huoltosuhteen alaisena tavallisella työpaikalla. Avotyöpaikan saantiin vaikuttavat henkilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky.

Palvelukoti Toivola

Toivola tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua yhdeksälle asukkaalle. Toivola on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa ja ohjausta. Asumisen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa toimintakykyä sekä auttaa löytämään uusia valmiuksia ja keinoja arjessa selviytymiseen. Toivolan asukkaat käyvät päivätoiminnassa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai avotöissä. Asumis- ja työtoimintapalveluja järjestettäessä ensisijaisena lähtökohtana on asiakkaan toimintakyky ja kuntoutustarpeet, joiden pohjalta palvelut räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan voimavarat huomioiden.

Toivolassa jokaisella asukkaalla on oma huone, omalla inva-wc:llä ja suihkulla varustettuna. Asukkaat sisustavat huoneensa mieleisekseen omilla kalusteillaan ja tavaroillaan.

Palvelukoti Onnela

Onnela on pääasiassa kehitysvammaisille tarkoitettu 17-paikkainen ympärivuorokautisesti valvottu palvelukoti. Lisäksi Onnela tarjoaa tilapäishoitoa. Onnelassa tehdään arkeen ja päivittäisiin toimiin liittyviä kodin askareita yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkaita ohjataan harrastusten ja mielekkään vapaa-ajantoiminnan pariin. Tavoitteena on yksilöllisen kuntoutuksen tukeminen ja terveyden sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Onnelan asukkaat käyvät päivätoiminnassa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai avotöissä. Asumis- ja työtoimintapalveluja järjestettäessä ensisijaisena lähtökohtana on asiakkaan toimintakyky ja kuntoutustarpeet, joiden pohjalta palvelut räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan voimavarat huomioiden.

Onnelassa jokaisella asukkaalla on oma huone, omalla inva-wc:llä ja suihkulla varustettuna. Asukkaat sisustavat huoneensa mieleisekseen omilla kalusteillaan ja tavaroillaan.

Toimintakeskus Kimara

Toimintakeskus Kimara tarjoaa aikuisille kehitysvammaisille kuntouttavaa toimintaa arkisin klo 9.00–15.00. Toimintakeskus Kimaran työ- ja päivätoimintaa käyttävät pääsääntöisesti kehitysvammaiset henkilöt, jotka hyötyvät kuntoutuksessaan ryhmätyöskentelyn omaisesta toiminnasta. Kimaran toimintaan osallistuu niin avohuollon kuin asumispalveluiden piirissä olevia asiakkaita. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma, jossa määritellään asiakkaan kuntoutuksen ja tuen tarve. Suurin osa asiakkaista on Palvelukotien asukkaita. Toimintaa ohjaa pääsääntöisesti kaksi toiminnanohjaajaa. Ohjaajat suunnittelevat asiakkaiden työtehtävät, viikko-ohjelmat sekä erilaiset teemapäivät. Osalle toimintaan osallistuvista asiakkaista maksetaan heidän osallistumisensa mukaan kannustusrahaa kuukausittain.

Liikkuva päivätoiminta

Liikkuvaan päivätoimintaan osallistuvat palvelukodeissa asuvat henkilöt, jotka hyötyvät pienryhmätyöskentelystä sekä tarvitsevat tavanomaista enemmän henkilökohtaista ohjausta. Liikkuvan päivätoiminnan sisältö painottuu arjen asioiden tekemiseen sekä aistielämyksellisiin toimintoihin. Toimintaa toteuttaa pääsääntöisesti kaksi toiminnanohjaajaa.