Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Palomäki tarjoaa autettua, ohjattua ja tuettua asumista kehitysvammaisille Jämsässä, keskustan tuntumassa. Asumisyksikössä on mahdollista asua pysyvästi, väliaikaisesti opiskelujen tai asumisvalmennuksen vuoksi tai käydä lomajaksoilla. Palomäki aloitti toimintansa helmikuussa 2016. Osaksi Esperi Care -konsernia se liittyi kesällä 2017.

Mielekäs arki

Esperi Koti Palomäen toiminnan arvoperustan muodostavat yksilön kunnioitus, yhdessä tekeminen ja hyvä työ. Toiminnan ydintavoite on hyvä, turvallinen ja mahdollisimman itsenäinen kuntouttava asuminen sekä asukkaiden oman arvotaustan huomioiminen. Toimintaperiaatteena on, että jokaisella asukkaalla on oma ulko-ovi ja sen takana koti, jota asukas itse hallitsee.

Päivätoiminta

Palomäessä toteutetaan ohjattua päivätoimintaa joka arkipäivä. Päivätoiminta on hyvin suunniteltua ja tavoitteellista, mielekästä tekemistä, jonka toteutuksessa huomioidaan osallistujien yksilölliset tarpeet ja rajoitteet. Palomäen päivätoiminnassa osallistujien tiedot ja taidot kehittyvät, heidän luottamuksensa omaan osaamiseen lisääntyy ja he oppivat tekemään päätöksiä tuetusti. Palomäen ympäristön tarjoama pikkukaupungin asumismiljöö ja Jämsän keskustan lähellä olevat palvelut mahdollistavat loistavat puitteet itsenäisen elämän kehittämiselle ja uusien taitojen oppimiselle.

Viihtyisä koti

Palomäen tilat ovat kodikkaat ja turvalliset. Tiloissa on viihtyisät yhteiset toimintatilat ja jokaisella asukkaalla on oma tilava asuntonsa. Toiminta on tiiviisti integroitu ympäröivään asuinyhteisöön, talon ensimmäisessä kerroksessa on tavallisia asuntoja, joissa on mahdollisuus tuettuun asumiseen. Kolmannessa ja toisessa kerroksessa tarjotaan autettua ja ohjattua asumista.