Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Rantaniemi tarjoaa monipuolisia asumispalveluita kehitysvammaisille Reisjärvellä. Rantaniemessä on yhdeksän asuntoa enemmän hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville sekä rivitalo, jossa on kymmenen yksiötä itsenäisempään asumiseen. Asuminen Rantaniemessä voi olla:

- pysyvää autettua asumista
- kuntoutustavoitteellista siirtymävaiheen asumista ohjatusta kohti tuettua asumista
- opiskelujen aikaista ohjattua tai autettua asumista
- vanhempien tai muun huollosta vastaavan omaisen tarpeesta lähtevää loma- tai intervalliasumista
- asiakkaan omasta lomantarpeesta lähtevää loma- tai intervalliasumista, (meillä on tähän tarkoitukseen kaksi intervallipaikkaa).

Osaksi Esperi Care -konsernia Rantaniemi liittyi kesällä 2017.

Toiminnallinen arki

Koti Rantaniemen toiminnan arvoperustan muodostavat yksilön kunnioitus, yhdessä tekeminen ja hyvä työ. Toiminnan ydintavoite on hyvä, turvallinen ja mahdollisimman itsenäinen kuntouttava asuminen sekä asukkaiden oman arvotaustan huomioiminen. Toimintaperiaatteena on, että jokaisella asukkaalla on oma ulko-ovi ja sen takana koti, jota hän itse hallitsee. Asukkaat ja henkilökunta tekevät monipuolista yhteistyötä muun muassa Reisjärven kristillisen opiston kanssa. 

Avo- ja työtoiminta sekä päivätoiminta

Reisjärvellä sijaitseva Sun Avux Oy tarjoaa avotyöpaikan Rantaniemen toimeliaille asukkaille. Hyötyjäteasema on Reisjärven taajaman läheisyydessä. Laajalta alueelta löytyy paljon hallitilaa, kotiharraste-eläimiä ja erilaisia työautoja. Rantaniemen asukkaille on monipuolisia työtehtäviä. 

Kiinteistönhoitoa Rantaniemen laajassa pihapiirissä riittää. Pihapiirin töitä ovat hiekoitus, kolaus, ruohonleikkaus, pensaiden hoito, puutarhatyöt. Näitä puuhia tehdään ohjaajien kanssa tai itsenäisesti. Remonttitöinä tehdään esimerkiksi maalaustöitä ja kalusteiden huoltokorjausta. Puutyöpajassa voi nikkaroida kaikenlaista. 

Rantaniemessä on myös monipuolista ja toiminnallista päivätoimintaa. Päivätoiminnan tavoitteena on yksilön sosiaalisten taitojen vahvistaminen, arkielämän taitojen harjaannuttaminen sekä kaikenlaisen luovan viriketoiminnan harjoittaminen. Rantaniemen tilava kiinteistö ja laaja luonnonläheinen pihapiiri mahdollistavat monipuolisen toimintaympäristön päivä – ja työtoiminnalle.

Itsenäiseen elämään valmentava koulutus

Rantaniemestä käsin on luontevaa käydä peruskoulun jälkeinen työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava koulutus. Koulutus kestää 1-3 v. Koulun yksikkö toimii Reisjärven keskustassa. Opintojen tavoitteena on lisätä itsenäisen elämän ja arkielämän taitoja, harjaannuttaa sosiaalisia taitoja yhdessä toisten nuorten kanssa. Koulutuksen kautta on myös mahdollista löytää ammatillinen polku. Koulussa on erityisopettajan lisäksi avustavaa henkilökuntaa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Lue lisää Luovista täältä. 

Turvallinen koti

Koti Rantaniemi sijaitsee Reisjärvellä, keskellä kylää järven rannalla. Maaseutumaisessa pihapiirissä on sekä mielekästä tekemistä että olemisen rauhaa! 

Alueeseen kuuluvat päärakennus, jossa on yhdeksän asuntoa enemmän hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville sekä rivitalo, jossa on kymmenen yksiötä itsenäisempään asumiseen. Piha-alue on monipuolinen ja viihtyisä. Piha-alueella on laajat nurmikentät, marjapensaita, kasvimaa ja hieman etäämmällä uima- ja kalastusranta. 

Henkilökohtaisen avustajan palvelut

Rantaniemi tuottaa myös henkilökohtaisen avustajan palvelua. Palvelua on saatavilla erillisellä päätöksellä. Henkilökohtaista avustajaa saa päivittäisiin toimiin ja vapaa-aikaan. 
Henkilökohtaisen avustamisen tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan elämässään sekä turvata itsemääräämisoikeutta. 

Henkilökohtaisen avun turvin vaikeavammainen henkilö voi asua kotonaan, opiskella, käydä töissä, hoitaa asioitaan ja harrastaa vapaa-ajallaan. Palvelu suunnitellaan ja toteutetaan jokaisen yksilöllisten tarpeiden mukaan.