Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Esperi Koti Uunilintu tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista (autettua asumista), tuettua asumista sekä työtoimintaa kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Yksikkö sijaitsee rauhallisessa ympäristössä, Auran kunnan palveluiden läheisyydessä. Uunilintu on uusi, alkuvuodesta 2015 avautunut yksikkö.

Uunilinnussa on 15 ympärivuorokautisen palveluasumisen asukaspaikkaa ja erillisessä ryhmäkodissa on 5 tuetun asumisen asukaspaikkaa. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu pääosin keskivaikeasti ja vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille. Tuettu asuminenon vuorostaan kevyempi asumisen muoto, joka on tarkoitettu lievästi kehitysvammaisille henkilöille, joiden tuen ja avun tarve on vähäinen. Lisäksi Uunilinnussa järjestetään työtoimintaa.

Mielekäs arki

Uunilinnussa työskennellään kuntouttavan työotteen periaatteita noudattaen. Asukkaat saavat apua, tukea ja ohjausta yksilöllisen tarpeensa sekä toimintakykynsä mukaan. Toiminnan ohjenuorana on asukkaiden itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Asukkaiden toimintakykyä ylläpidetään ja edistetään ottamalla asukkaat mukaan yksikön päivittäisiin askareisiin asukkaan yksilölliset voimavarat, toimintakyky ja taidot huomioiden.  

Yhdessäolo, aktiivinen tekeminen ja viriketoiminta ovat keskeisessä roolissa Uunilinnun toiminnassa; erilaiset ryhmät, juhlat sekä mielenkiintoiset retket tekevät asumisesta mielekästä. Viriketoiminnassa huomioidaan aina osallistujien toiveet, erityistarpeet ja aistitoimintojen erilaiset vaatimukset.

Viihtyisä koti

Uunilinnussa jokaisen asukkaan käytössä on oma, tilava huone. Yksikön yhteistilat ja asukashuoneet on suunniteltu nykyisten vaatimusten ja tilamitoitusten mukaan. Yhteistilojen sisustus- ja kalusteratkaisuissa lähtökohtana on kodinomaisuus ja turvallisuus sekä asukkaan omatoimisuuden tukeminen.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Uunilintu tarjoaa puitteet hyvälle ja laadukkaalle elämälle, johon asukkaalla on mahdollisuus itse vaikuttaa. Hoidon laadun takeena on henkilökunnan ammattitaito alalta, kokemus kehitysvammatyöstä, koulutus sekä positiivinen ja motivoitunut asenne työhön. Uunilinnussa työskentelee yksikönpäällikkö sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on monipuolista kehitysvamma-alan erikoisosaamista.