Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Palveluseteli käy

Kunnat voivat osallistua asukkaidensa palveluasumisen kustannuksiin palvelusetelillä, joka korvaa tehostetun palveluasumisen yhteydessä annettavaa hoitoa ja hoivaa. Vuokraa ja aterioita palveluseteli ei korvaa. Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan. Kunnilla voi olla käytössä palveluseteli myös omaishoitajan vapaan aikaiseen lyhytaikaiseen asumiseen ja palveluasumiseen.

Palvelusetelin kattamat palvelut ja setelin arvo vaihtelevat kunnittain. Palvelusetelin saaminen edellyttää aina asiakkaan palvelutarpeen arviointia. Lisätietoa saat meiltä sekä kotikunnan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Lue lisää palvelusetelistä.

Esperi Koti Puotikatu tarjoaa yksilöllistä ja laadukasta ympärivuorokautista hoitoa kehitysvammaisille. Palveluratkaisut räätälöidään asiakkaan tarpeisiin yhdessä palvelun tilaajan kanssa. Puotikatu koostuu kolmesta talosta, jotka valmistuivat vuosien 2008–2010 aikana. Samalla tontilla oleva päivätoimintatila avasi ovensa marraskuussa 2011. Jokaisessa talossa on kahdeksan asuinpaikkaa.

Mielekäs arki

Yksilövastuullinen sekä kuntouttava hoitotyö on toiminnan keskiössä. Jokaiselle asukkaalle nimetään omaohjaaja, joka on oman asukkaansa hoidon asiantuntija ja toimii aina asukkaansa parasta, oikeuksia ja turvallisuutta ajatellen. Kodin toiminnan tavoitteena on ohjata asukasta omatoimisuuteen, tukea sopeutumista yhteiskuntaan, sekä taata yksilöllinen hoito ja huolenpito. Asukkaiden omatoimisuutta tuetaan ja vahvistetaan henkilökunnan ohjauksen avulla tekemällä yhdessä arjen askareita. Asumistaitojen vahvistamisen ja tukemisen lisäksi asukkaiden täysipainoiseen elämään kuuluu hoitokodin ulkopuolella tapahtuvat aktiviteetit, esimerkiksi harrastukset ja retket, jokaisen asukkaan henkilökohtaiset tarpeet ja voimavarat huomioiden. Kodeilla työskentelee erilaisissa tehtävissä sairaanhoitajia, sosionomi, fysioterapeutti ja lähihoitajia.

Viihtyisä koti

Kotien sisä- ja ulkotilat on suunniteltu siten, että kaikki toiminta tapahtuu kodinomaisessa, turvallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä. Jokaisella asukkaalla on oma tilava huone ja esteetön kylpyhuone. Valmiiksi kalustetun huoneen voi halutessaan sisustaa omilla huonekaluilla ja tavaroilla. Yhteisistä tiloista löytyvät iso tupakeittiö ja olohuone. Viihtyisällä pihalla ja lähimaastossa vietetään asukkaiden kanssa yhdessä paljon aikaa. Piha-alueella on grilli, keinut ja trampoliini. Koti sijaitsee viihtyisällä Patoniityn asuinalueella, jossa on rivi- ja omakotitaloja. Linja-autot kulkevat kätevästi kodin vierestä ja noin kahden kilometrin päästä löytyvät myös tavaratalo, Launeen isot marketit sekä kirjasto.

Päivätoiminta

Osa asukkaista käy päivätoiminnassa Puotikadun päivätoimintakeskuksessa, joka sijaitsee samassa pihapiirissä. Päivätoiminta tarjoaa monenlaista ryhmätyöskentelyä: työtoimintaa, askartelua, ruoanlaittoa ja muuta yhteistä puuhaa. Lähtökohtana ovat kehitysvammaisen aikuisen yksilölliset tiedot, taidot ja kokemukset. Mitä enemmän taitoja on, sitä vaativampaa ja monipuolisempaa tekeminen on. Jos tukea tarvitsee enemmän, järjestetään aikuisuutta, oppimista ja kommunikaatiota tukevaa pienryhmätoimintaa. Päivätoiminta ei tähtää työllistymiseen, vaan kuntoutukseen ja mielekkään päiväaikaisen tekemisen järjestämiseen. Päivätoiminta sisältää esimerkiksi leivontaa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luonnon tutkimista, luovaa toimintaa sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamista. Tiloja on mahdollisuus käyttää myös iltaisin ja viikonloppuisin.