Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Palveluseteli käy

Kunnat voivat osallistua asukkaidensa palveluasumisen kustannuksiin palvelusetelillä, joka korvaa tehostetun palveluasumisen yhteydessä annettavaa hoitoa ja hoivaa. Vuokraa ja aterioita palveluseteli ei korvaa. Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan. Kunnilla voi olla käytössä palveluseteli myös omaishoitajan vapaan aikaiseen lyhytaikaiseen asumiseen ja palveluasumiseen.

Palvelusetelin kattamat palvelut ja setelin arvo vaihtelevat kunnittain. Palvelusetelin saaminen edellyttää aina asiakkaan palvelutarpeen arviointia. Lisätietoa saat meiltä sekä kotikunnan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Lue lisää palvelusetelistä.

Esperi Koti Puotikatu tarjoaa yksilöllistä ja laadukasta hoitoa kehitysvammaisille henkilöille, asianmukaisesti suunnitelluissa ja rakennetuissa tiloissa ympäri vuorokauden. Puotikatu koostuu kolmesta talosta, jotka valmistuivat vuosien 2008–2010 aikana. Lisäksi tontille rakennettiin päivätoimintatila, joka avasi ovensa marraskuussa 2011. Jokaisessa talossa on kahdeksan asuinpaikkaa. Osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi vuonna 2013.

Mielekäs arki

Yksilövastuullinen sekä kuntouttava hoitotyö on toiminnan keskiössä. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja, joka on oman asukkaansa hoidon asiantuntija ja toimii aina asukkaansa parasta, oikeuksia ja turvallisuutta ajatellen. Hoitokodin toiminnan tavoitteena on ohjata asukasta omatoimisuuteen, tukea sopeutumista yhteiskuntaan, sekä taata yksilöllinen hoito ja huolenpito. Asukkaiden omatoimisuutta tuetaan ja vahvistetaan henkilökunnan ohjauksen avulla, tekemällä yhdessä erilaisia arkeen liittyviä asioita.

Asumistaitojen vahvistamisen ja tukemisen lisäksi asukkaiden täysipainoiseen elämään kuuluu hoitokodin ulkopuolella tapahtuvat aktiviteetit esimerkiksi harrastukset ja retket, jokaisen asukkaan henkilökohtaiset tarpeet ja voimavarat huomioiden.

Puotikadun yksiköissä työskentelee noin 20 hoitajaa ja jokainen henkilökuntaan kuuluva on saanut sosiaali- tai terveysalan koulutuksen. Hoitokodeilla työskentelee erilaisissa tehtävissä sairaanhoitajia, sosionomi, fysioterapeutti ja lähihoitajia.

Viihtyisä koti

Huoneet on varustettu omilla wc:llä, suihkuilla ja vesipisteillä. Asukashuoneet ovat kooltaan noin 16 m². Huoneet ovat valmiiksi kalustettuja, mutta asukas voi halutessaan sisustaa huoneen omilla kalusteilla ja tavaroilla. Omien huoneiden lisäksi hoitokodilla on kodinomaisesti sisustetut yhteiset tilat. Yhden talon kokonaispinta-ala on noin 300m². Kotien sisä- ja ulkotilat on suunniteltu siten, että kaikki toiminta tapahtuu kodinomaisessa, turvallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä.

Päivätoiminta

Puotikadun tontille on marraskuussa 2011 avattu päivätoimintakeskus, jossa osa Puotikadun asukkaista käy päivätoiminnassa. Päivätoiminta tarjoaa työskentelyä ryhmässä; työtoiminnan, askartelun, ruoan tekemisen ja muun yhteisen tekemisen merkeissä. Päivätoimintatiloja on mahdollisuus käyttää myös iltaisin ja viikonloppuisin asukkaiden virkistykseen. Päivätoiminta ja autettu asuminen sijaitsevat turvallisesti samassa pihapiirissä.