Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Hoitokoti Liekolakoti on kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Sastamalassa. Liekolakoti tarjoaa ympärivuorokautista autettua asumista (15 asukaspaikkaa), palveluasumista (3 asukaspaikkaa), päivätoimintaa sekä muutto- ja asumisvalmennusta kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Vuoden 2019 alusta meillä käy palveluseteli!

Autettu asuminen on tarkoitettu pääosin keskivaikeasti ja vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista tukea, ohjausta ja hoitoa. Palveluasuminen on vuorostaan tarkoitettu lievästi kehitysvammaisille henkilöille sekä vammaispalvelun asiakkaille, joiden tuen ja avun tarve on vähäinen. Hoitokoti on aloittanut toimintansa syyskuussa 2014, osaksi Esperiä yritys on liittynyt vuonna 2012.

Aktiivinen arki

Yhdessäolo ja mielekäs tekeminen ovat keskeisessä roolissa Liekolakodissa; monipuoliset aktiviteetit, erilaiset juhlat sekä mielenkiintoiset retket tekevät asumisesta mielekästä.Asukkaiden toimintakykyä ylläpidetään ja edistetään ottamalla asukkaat mukaan yksikön päivittäisiin askareisiin asukkaan yksilölliset voimavarat ja taidot huomioon ottaen. Toimintakykyä ylläpidetään myös erilaisten tehtävien, toiminnan ja virkistyksen avulla

Liekolakodissa työskennellään kuntouttavan työotteen periaatteita noudattaen. Asukkaat saavat apua, tukea ja ohjausta yksilöllisen tarpeen sekä toimintakyvyn mukaan. Toimintaa ohjaavana periaatteena on asukkaiden itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Liekolakodissa työskentelee yksikönpäällikkö sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökunnalla on monipuolista erityisosaamista muun muassa vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käytöstä.

Viihtyisä ympäristö

Liekolakoti sijaitsee Sastamalan keskustassa, kaikkien palveluiden äärellä. Liekolakodissa jokaisen asukkaan käytössä on oma tilava huone ja avarat yhteistilat. Yhteistilojen sisustus- ja kalusteratkaisuissa lähtökohtana on kodinomaisuus ja turvallisuus sekä omatoimisuutta tukevan ympäristön luominen. Yksikön kellarikerroksessa on isot monitoimitilat, jotka on suunniteltu viriketoimintaa sekä asukkaiden aktiivista käyttöä varten. Liekolakodin tilojen kodikas tunnelma on luotu onnistuneilla kalustevalinnoilla, laadukkailla materiaaleilla ja runsaalla värien käytöllä.

Asumispalveluun kuuluvat

Liekolakodin autettuun asumispalveluun kuuluvat ympärivuorokautinen hoiva, asukkaan asioista vastaaminen, ravitsevat ateriat sekä toimivat tukipalvelut (pyykki-, siivous- ja turvapalvelut). Palveluasumiseen kuuluvat päivittäinen ohjaus, asukkaan hyvinvoinnista huolehtiminen sekä apu arjen askareissa.