Esperi Asumisyksikkö Suokko palvelee syrjäytymisuhan alla olevia ja erityistä tukea tarvitsevia nuoria sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujia. Jokaisella kuntoutujalla on oma yksiö. Suokko on päihdehaitaton yksikkö.

Palvelumme ovat kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea sekä ohjausta asiakkaan arkeen ja asumiseen. Räätälöimme palvelumme yksilöllisesti, asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen tuki- ja palvelusuunnitelma.

Työskentelymme painottuu syrjäytymisen syiden ja arjen haasteiden selvittämiseen. Työskentelyssä olennaista on rinnalla kulkeminen, asiakkaan etua korostava työtapa sekä luottamuksellinen ja arvostava vuorovaikutussuhde. Työmenetelmänä käytämme palveluohjausta. Palveluohjauksessa tarvittavat palvelut kootaan asiakkaan tueksi ja samalla ohjataan palvelujärjestelmässä toimimisessa. Asiakkaalla on omatyöntekijä sekä työpari.

Henkilökuntamme on sosiaali- ja terveysalan tutkinnon omaavia ammattilaisia: sosionomeja tai päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistuneita lähihoitajia. Henkilökunnalla on vankka kokemus syrjäytymisuhan alla olevien henkilöiden kanssa työskentelystä. Työskentelymme tavoitteena ovat itsenäistyminen, oman asunnon löytyminen, opiskeluun tai työ-/päivätoimintaan osallistuminen sekä yhteiskuntaan kiinnittyminen. Tavoitteena on jokaisen asiakkaan oman näköinen arki.

Palveluun kuuluu

  • ohjaajan tuki 5 päivänä viikossa, 24/7 päivystys
  • asumisen, arjen sekä rahankäytön ohjaaminen ja arviointi
  • motivointia päivätoimintaan, opiskeluun tai työelämään
  • päihteettömyydessä tukeminen
  • palveluohjausta eri palveluiden käyttämisessä
  • tiivis verkostotyöskentely