Asumisyksikkö Varikko Pori piha
Kuvagalleria

Esperi Asumisyksikkö Varikko, Pori

Koti päihdekuntoutujille

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Kodin kuulumisia

Varikko on päihdekuntoutujille tarkoitettu asumisyksikkö, jossa on 17 asuntoa. Asumisyksikkö Varikko tarjoaa tuettua asumista asunnottomille päihderiippuvaisille. Lisäksi voimme tarvittaessa auttaa hankkimaan asunnon, johon kuuluu kotiin vietävä tuki ja ohjaus.

Varikko toimii asunto ensin -periaatteella. Yksikkö on tarkoitettu päihderiippuvaisille pitkäaikaisasunnottomille täysi-ikäisille miehille ja naisille, joiden päihteidenkäyttö on heikentänyt heidän psyykkistä, fyysistä tai sosiaalista toimintakykyä ja jotka pyrkivät päihteidenkäytön hallintaan tai päihteettömään elämään. Tavoitteena on, että asukkaat kuntoutuvat tulevaisuudessa itsenäisempään asumiseen. Varikon alueella ei ole sallittua käyttää päihteitä, mutta asukas voi tulla päihtyneenä kotiinsa.

Aktiivinen arki

Varikolla asuminen vaatii asukkaalta omatoimisuutta ja halua käsitellä riippuvuuttaan. Ohjaajat antavat tukea ja ohjausta asumiseen ja elämänhallintaan. Ohjaajat tukevat esim. päihderiippuvuudessa, taloudellisten asioiden hoitamisessa, arjen askareissa, itsensä hoitamisessa, vuorokausirytmin ylläpidossa, lääkehoidossa tai sosiaalisten taitojen harjoittelussa. Asukasta valmennetaan ja motivoidaan selviytymään arjessa ja asumisessa. Samalla kannustetaan osallistumaan ympäröivään yhteiskuntaan sekä sosiaalisten verkostojen säilyttämiseen, parantamiseen ja laajenemiseen.

Jokaiselle asukkaalle on nimetty omaohjaaja. Varikossa työote on kuntouttava: kaikki tekeminen on perusteltua sekä tavoitteellista ja vie asukasta eteenpäin kohti itsenäisempää asumista. Kuntoutumissuunnitelmassa otetaan huomioon asukkaan yksilöllinen toimintakyky, jota pyritään ohjauksella vahvistamaan. Myös omaisten jaksaminen ja mukanaolo asukkaan elämässä huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Asuminen on määräaikaista ja tarkoituksena on, että asukas kuntoutuu itsenäiseen asumiseen tai asukkaalle löydetään sopiva asumismuoto.

Viihtyisä koti

Varikko valmistui keväällä 2016 Porin keskustaan. Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon liikuntarajoitteiset asukkaat. Asukkaiden käytössä on oman asunnon lisäksi kaksi yhteistä olohuonetta, kaksi ryhmähuonetta, sauna ja pesutupa.

Varikolle haetaan tekemällä ARA-asuntohakemus osoitteeseen:
Asuntohakemus
Porin kaupungin psykososiaaliset asumispalvelut
Taitelijankatu 4
28100 Pori

Tervetuloa tutustumaan ja tekemään asuntohakemus, autamme mielellämme!

 

Yksikkömme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.