Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Esperi Koti Harjuniitty tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista, palveluasumista sekä tuettua asumista tukiasunnossa mielenterveyskuntoutujille. Harjuniitty on avautunut Nokialle heinäkuussa 2015. Osaksi Esperiä yritys liittyi marraskuussa 2017.

Tavoitteellista kuntoutumista

Esperi Koti Harjuniityn palvelut on suunnattu mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea kuntoutumiseensa. Asiakkuuden perusteena voi olla myös elämänhallintaan ja toimintakyvyn puutteisiin liittyvät ongelmat ilman psykiatrista diagnoosia.

Tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen elämänhallinta ja siirtyminen kevyempään asumispalveluun. Yksittäisen asiakkaan kohdalla tämä voi tarkoittaa itsenäistä asumista ilman tukea ja toisen kohdalla esimerkiksi palveluasumista ilman yöaikaan annettavaa tukea. Kuntoutumisen etenemistä arvioidaan yhdessä jatkuvasti. Asiakkaalle on nimetty omahoitaja, jonka kanssa yhteistyö jatkuu asiakkaan siirtyessä eri tasoiselle tuelle.

Yhdessä laaditaan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa kuntoutumissuunnitelma. Suunnitelmaa tehdessä huomioidaan asiakkaan jo olemassa olevat taidot ja nimetään kehityshaasteet. Asiakas etenee kohti asettamiaan tavoitteita uusia taitoja opettelemalla. Viikko-ohjelma tukee tavoitteiden mukaista toimintaa. Lisäksi viikko-ohjelmaan kuuluu tarpeenmukaista yksilöohjausta, keskusteluryhmiä ja toiminnallisia ryhmiä, jotka tuovat yhteisön tarjoaman vertaistuen osaksi kuntoutumista, päivä- ja työtoimintaa sekä kodin ulkopuolelle suuntautuvaa toimintaa.

Suunnitelmallista ryhmätoimintaa

Kodissa järjestetään säännöllistä ja suunnitelmallista ryhmätoimintaa. Toiminnalliset ja terapeuttiset kuntouttavat ryhmät toimivat 1-3 kertaa päivässä kodin ohjelman mukaisesti. Erilaisten asiakasryhmien tarpeet huomioidaan ja asiakkaita osallistetaan mukaan toiminnan suunnitteluun.

Psykoedukatiivisia ryhmiä ovat mm. DKT-pohjainen taitoryhmä, ahdistuksenhallintaryhmä, tunne- ja vuorovaikutusryhmä sekä skitsofreniaryhmä. Muisteluryhmä Pähkinät kuntouttaa omaa kohderyhmäänsä. Toiminnallisia ryhmiä ovat luova toiminta, leivontaryhmä, rentoutus, musiikkiryhmä, peli- ja asiointiryhmä sekä säännölliset liikuntaryhmät. Uimahallissa käydään kerran viikossa. Toiminnan ja terapeuttisuuden yhdistävä ryhmä on mm. voimaannuttavan valokuvauksen ryhmä.

Viikoittain toteutetaan yhteisöllisyyttä tukeva yhteisökokous, jossa kaikilla on mahdollisuus ottaa kantaa, antaa palautetta ja vaikuttaa kodin toimintaan. Lisäksi järjestetään erilaisia viriketoimintoja (mm. elokuvailta, levyraati, retkiryhmät) sekä muita arkeen nivoutuvia toimintoja.

Viihtyisä ympäristö

Harjuniittyyn kuuluu kolme rivitaloa, joissa jokaisessa on omat palvelut. Kaikki tilat ovat esteettömiä ja viihtyisiä. Asunnoissa on tupakeittiö sekä invamitoitettu kylpyhuone. Asunnot ovat kooltaan 25 m2. Oman asuntonsa lisäksi asiakkailla on käytössä yhteisiä tiloja. Koti sijaitsee viihtyisässä Harjuniityn kaupunginosassa rauhallisella alueella alle kahden kilometrin päässä Nokian keskustasta. Läheltä löytyy kaunista luontoa ja hyvät ulkoilumaastot. Harjuniityn alueelta on hyvät kulkuyhteydet lähiympäristöön.

Tuettu asuminen

Tarjoamme tuetun asumisen palvelua mielenterveyskuntoutujille sekä tilaajien tarpeiden mukaan myös muille erityisryhmille esim. päihdekuntoutujat, aikuiset joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä. Tuettu asuminen on asiakkaan kotiin annettavaa tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessa, arjen elämänhallinnassa, sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä sekä riippuvuuksien hallinnassa. Tuetun asumisen palvelu suunnitellaan yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti.

 

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.